4 lärdomar om social media management

Som social media manager vet jag hur mycket tid det kan ta att ”leta” material för publicering i sociala medier. De flesta är överens om att sociala medier är en viktig del av ett företags kommunikation, men det betyder nödvändigtvis inte att rätt resurser avsätts. Istället faller ofta ansvaret för både produktion och publicering av material på en eller ett fåtal personer.

Här kommer några tips på hur ni kan utnyttja befintligt material till max, underlätta produktionen av nytt material samt öka engagemanget hos era följare.

Content Hub – en viktig byggsten i Content Marketing

Lägg ner megafonen och bjud in till den mer sofistikerade klubben – contenthubben. Här få du veta varför content fungerar och vilket värde navet ger dina bästa kompisar – följarna.

Digital statistik

Därför ska du använda datadrivet innehåll

Content marketing är hett och i princip alla marknadsförare jobbar med innehåll för att hålla intresset kring sitt företag och sina produkter uppe – vilket så klart ska leda fler fram till köp. Vi googlar mer än någonsin och klickar på det vi tycker ser intressant ut – gärna det som hamnar högst upp bland sökresultaten.

Skola

Contentguiden – Vad är content marketing?

Content marketing är kommunikation som stärker relationen med målgruppen, utan det primära syftet att sälja. Med hjälp av intressant och relevant information, i första hand via avsändarens egna kanaler, bygger content marketing varumärke, gör målgruppen kunnigare och ökar dess lojalitet. Så mycket är fortfarande sant, men idag omfattar begreppet långt mer än vad det gjorde för 25 år sedan.

Contentguiden – Public Relations och content marketing

Givet den branschglidning som sker, där begreppen PR och content marketing i allt högre grad blandas ihop och flätas samman, vore det fel av oss att inte nämna något om PR i en guide om content marketing.

Contentguiden – Företagsblogg, en viktig kanal för content

Genom åren har de berättelser som slåss om människors uppmärksamhet blivit allt fler, liksom antalet kanaler. I det digitala landskapet finns ett oräkneligt antal metoder för att nå sina målgrupper. En blogg är en utmärkt plattform för att samla sina berättelser och få dem att nå ut.

Contentguiden – Film, kungen inom content marketing

De flesta som ska köpa en vara eller tjänst börjar inte med att kontakta en leverantör. De letar information på nätet. Företag behöver fånga sin målgrupp med innehåll som underhåller, inspirerar och informerar. Det behövs berättelser, och få medier är bättre på det än film.