Victoria Carlbaum

Förändringens fyra rum

Vi lever i en föränderlig tid. Utvecklingen går snabbt och det kan vara svårt att hänga med. Vid förändring berörs vi både som individer och organisationer. Vi bjöd in ledarskapskonsulten Victoria Carlbaum för att fördjupa oss i hur vi ska navigera i vår snabbrörliga och teknikdrivna omvärld.

Instagram Stories plankar Snapchat

Nu lanserar Instagram Stories. En ny funktion som är misstänkt lik Snapchat. Bilderna existerar i 24 timmar och går att piffa till med filter och emojis.

Skola

Contentguiden – Vad är content marketing?

Content marketing är kommunikation som stärker relationen med målgruppen, utan det primära syftet att sälja. Med hjälp av intressant och relevant information, i första hand via avsändarens egna kanaler, bygger content marketing varumärke, gör målgruppen kunnigare och ökar dess lojalitet. Så mycket är fortfarande sant, men idag omfattar begreppet långt mer än vad det gjorde för 25 år sedan.

Contentguiden – Film, kungen inom content marketing

De flesta som ska köpa en vara eller tjänst börjar inte med att kontakta en leverantör. De letar information på nätet. Företag behöver fånga sin målgrupp med innehåll som underhåller, inspirerar och informerar. Det behövs berättelser, och få medier är bättre på det än film.

T-shirt

Nå målgruppen genom transparens

Sändare och mottagare och en massa brus där emellan. Produkter som är allt mer lika varandra. Frågan alla som jobbar med kommunikation och marknadsföring ställer sig: Hur når jag fram till min målgrupp? Svaret kan vara transparens.

Periscope

Stärk varumärket med Periscope

Periscope låter dig kommunicera med vem som helst, var som helst och när som helst. Att du som privatperson kan använda appen är tydligt, men hur kan ditt företag bygga sitt varumärke och använda Periscope som verktyg för content marketing?

Kluriga kommunikationsbegrepp

Ibland är det inte lätt att hänga med i alla begrepp som figurerar i kommunikationsvärlden. Vissa av dem använder vi dagligen och andra mer sällan. Men vad betyder de egentligen? Här har vi listat några begrepp som det kan vara bra att ha koll på.