Vi kan content marketing

Appelberg är en av Sveriges största contentbyråer. Vi är inriktade på B2B-kommunikation och har flera av Sveriges starkaste varumärken på kundlistan.

Hur vi jobbar


Lyssna
Planera
Skapa
Utvärdera

Med nyfikna ögon har vi berättat om våra uppdragsgivares världar i över 25 år. Några av oss har ägnat dagar och nätter på fabriker för att förstå vad som gör bilar, papper, kullager och andra produkter unika. Andra har enträget intervjuat människor på banker, revisionsfirmor, intresseorganisationer eller telekomoperatörer om vad som gör just deras tjänster intressanta. Ofta har vi varit först ut med nya innovationer. Vi har inte bara skrivit om dem, vi har också alltid legat i framkant när det gäller att utforska nya kanaler och sätt att nå ut med våra berättelser. Vi finns i Stockholm, men vi känner oss hemma i hela världen. Med vårt nätverk ser vi till att vi når ut internationellt.

Vi har även ett dotter­­bolag, A publishing partner, som arbetar med out­­sourcing­­uppdrag för tidnings­­hus och media­­marknaden. Vi gör idag löpande en tredjedel av innehållet i affärsmagasinet Affärsvärlden, vi stöder också Affärsvärlden och Ny Tekniks webbredaktioner. Bland andra kunder som anlitat A Publishing Partner för mer tillfälliga redaktionella insatser finns Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle.

Vi kommer fortsätta att på vårt lite nördiga sätt jobba för att hitta de spännande historierna. Vi kommer även i framtiden utmana och utveckla oss själva, våra processer och tjänster. Allt för att säkerställa vår mission: Att skapa relationer idag – som växer imorgon. Vi kommer helt enkelt fortsätta se till att inte bara fylla kanaler med tomma ord. Att skapa innehåll som verkligen har substans. Innehåll som ger resultat och som mottagaren vill ha. På så sätt hoppas vi nå vår vision: En värld där varumärken är vänner.

Appelberg ägs av Mediaplanet.

Några av våra kunder