Content Marketing – Nyhetsbrev som konverterar

Med ett digitalt nyhetsbrev kan du skicka exakt rätt information, på rätt tid till en mottagare som du vet vill höra från dig. Få andra kanaler kan skräddarsys på samma sätt.

Minst 8 500 000 möjliga mottagare

Redaktionella digitala nyhetsbrev är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att arbeta med content marketing. Inte minst för att den explosionsartade användningen av surfplattor och smarta telefoner öppnar nya vägar för företag som vill kommunicera genom e-postmarknadsföring och digitala nyhetsbrev. I Sverige använder 94 procent av internetanvändarna e-post. Under 2015 uppmättes 4,3 miljarder e-postkonton i världen. 2019 uppskattas antalet till 5,6 miljarder.

Mottagare som är med på noterna

Idag är digitala nyhetsbrev synonymt med billig och snabb distribution, detaljerad statistik och möjligheten att målgruppsanpassa ner på individnivå.

En viktig skillnad mellan digitala nyhetsbrev och annan kommunikation är att mottagarna är med på noterna från början. Det visar både forskning och branscherfarenhet. I vissa länder är det till och med ett lagbrott att skicka e-marknadsföring till personer som inte bett om den. Men de som valt att prenumerera är oftast positivt inställda till det som landar i e-postlådan. Sedan gäller det för dig som avsändare att förvalta förtroendet och leverera sådant som mottagarna tycker är värdefullt.

Frågor och svar för ett lyckat nyhetsbrev

För ett redaktionellt nyhetsbrev som skapar dialog och stärker varumärket krävs en del planering och eftertanke. Här är några viktiga frågor och svar att utgå ifrån inför lanseringen:

1. Vilka grupper vill du nå? Digitala nyhetsbrev ger unika möjligheter till målgruppssegmentering. Från befattningshavare till läsare av tidigare artiklar i samma ämnen till boende på en viss ort – alla kan nås med nyhetsbrev som passar behov och intressen. Missa heller inte möjligheten att vara så tillgänglig som möjligt för mottagarna; nyhetsbrevet bör vara mobilanpassat.

2. Hur ofta? Nyhetsbrevets frekvens behöver passa både avsändarens vilja att stärka relationen och mottagarens tid och intresse. Gör produktionsplaner för nyhetsbrevet som omfattar produktionstid, andra marknadsaktiviteter och evenemang som ska uppmärksammas.

3. Hur skapar du kännedom om nyhetsbrevet? Detta är en av de större utmaningarna. För nyhetsbrev sprider sig inte själva. Prata om det med kunderna, erbjud tydliga möjligheter att prenumerera via webbplatsen, tipsa i andra kanaler som Facebook och Twitter. Om du har möjlighet, belöna läsare som värvar nya prenumeranter med en liten gåva eller rabatt.

4. Bygg varumärket med rätt innehåll. All redaktionell kommunikation bör utgå från vad som är sant, relevant och intressant för läsaren. Undvik ”hårdsälj” och bjud på kunskap och tips som gör vardagen enklare för mottagarna. Kom ihåg kundnyttan!

5. Återanvänd. En genomtänkt satsning på content marketing innehåller ett visst mått av återanvändning av material i olika kanaler. Ett redaktionellt nyhetsbrev fylls med fördel med tidigare producerat material, som redan ligger på webbplatsen (som artiklar, diagram och filmer). Urvalet och hur det exponeras i brevet (placering, längd och rubriker) kan anpassas utifrån respektive målgrupps intresse.

Testa dig fram!

Använd många länkar till er övriga kommunikation för att få nyhetsbrevet att leda trafik till företagets webbplats.

Vilken dag och tid passar mottagarna? Nyhetsbrev ger goda möjligheter att testa sig fram. När öppnar mottagarna brevet? Vilken typ av ämnesrad skapar störst intresse? Vilken typ av artiklar klickas först, hur länge blir de lästa och hur går mottagaren vidare i brevet? Allt detta kan testas på olika grupper av mottagare.

…men se till att ha en plan

De stora möjligheterna att experimentera betyder inte att du ska starta utan en plan. Börja rita kartan när produktionen planeras och anpassa den till terrängen, verkligheten, över tid. Genomtänkta och rätt använda redaktionella nyhetsbrev ger trogna prenumeranter som ser fram emot ditt utskick. Ta vara på det förtroendet med innehåll som är värdefullt för mottagarna så stärker du företagets varumärke på kort och lång sikt.

Fler delar i contentguiden

Contentguiden – Vad är content marketing?

Webbplats Blogg Sociala medier Podcast

Kundtidning – Film – PR

Nyckelbegrepp