Digitala nyhetsbrev är en effektiv kommunikationskanal

Påminnelse: Därför är digitala nyhetsbrev effektiva

Digitala nyhetsbrev är en kostnadseffektiv kanal där du har möjlighet att skräddarsy innehållet ner på individnivå. Du har alltså stor möjlighet att skicka rätt information, vid rätt tidpunkt till rätt mottagare som du vet vill höra ifrån dig.

I dagens mobila samhälle är e-postmarknadsföring och digitala nyhetsbrev ett effektivt sätt att kommunicera. Inte minst eftersom 92 % av alla internetanvändare i Sverige använder e-post och majoriteten av dem kan nå den via sin smartphone. I den digitala sfären är också e-post den enskilt mest populära aktiviteten på nätet enligt Apsis.

Fördelarna med digitala nyhetsbrev

Men digitala nyhetsbrev har funnits länge och är inte längre en revolutionerande kanal. Det kan därför vara bra att ibland påminna sig om dess fördelar:

  • Du kan kommunicera med alla typer av målgrupper och är inte begränsad till kunder, medlemmar och anställda.
  • Nå ett obegränsat antal människor utan att det behöver kostar mer.
  • Nyhetsbrevsverktyg är ofta flexibla och erbjuder en snabb produktionsprocess med mätbar och omedelbar respons.
  • Segmenteringsmöjligheter som gör att du kan nå och påverka utvalda grupper.
  • Du kan få värdefull information om målgruppens preferenser genom prenumeranterna och detta kan appliceras på andra delar inom företaget.
  • Nyhetsbrev kan lyfta upp aktiviteter och förstärka budskap som kommuniceras i andra kanaler.

Vill du veta mer om nyhetsbrev? Hör av dig till oss eller läs mer i Contentboken