Satsa på storytelling

På dmexco-mässan i Köln tidigare i september var storytelling ett hett ämne. Under en paneldiskussion pratades det om hur storytelling blir en allt viktigare del av content marketing och hur företag ska använda berättelser för att få effekt.

Content marketing handlar idag alltmer om storytelling och hur berättelser kan ge innebörd åt varumärket. Under ”The Storytelling Summit: Entering the Post-advertising Era” diskuterades just storytelling och hur det kan användas inom content marketing. Det konstaterades bland annat att många företag inte har förstått att det har skett en förändring i marknadsföringen och att storytelling har blivit allt viktigare för att utmärka sig.

Grundpelaren i storytelling

Panelen påpekade att grunden i storytelling är att berätta en historia för målgruppen på ett autentiskt, personligt och relaterbart sätt för att de ska ta till sig budskapet och interagera med varumärket. All storytelling ska utgå från en storyplattform så att samma historia berättas på olika plattformar. Det är även viktigt med kontinuitet då det är en relationsbyggande marknadsföringsinsats.

Fördelen med storytelling är även att man kan få organisk spridning och man ser tidigt vad som fungerar. Det gör att företaget snabbt kan agera och justera sin marknadsföring.

Nya ord att hålla koll på inom storytelling:

• Transmedia storytelling (även kallat transmedia narrative, multiplatform storytelling eller cross-media seriality) = En teknik för att berätta en historia på flera olika plattformar och i olika format med syfte att även förhöja upplevelsen och helheten av berättelsen.

• Two-ways conversation = Innebär att varumärket personifierar sig gentemot målgruppen i sociala medier och pratar som en person snarare än som ett företag.

• Collaborative storytelling = En digital story som utvecklas genom att en person börjar skriva storyn och andra personer lägger till olika delar och trådar så att berättelsen utvecklas och går framåt.

• Visual storytelling (även kallat visual narrative) = En historia som främst berättas via ett visuellt media som bilder, video, illustrationer eller via musik, prat eller andra ljud.

Här kan du se hela paneldiskussionen The Storytelling Summit: Entering the Post-advertising Era

Dmexco är en förkortning av Digital Marketing Exposition & Conference och är en internationell tillställning där man diskuterar möjligheter och utmaningar i den digitala miljön med mässa och konferens.