Contentguiden – Content marketing i sociala medier – så gör du!

Sociala medier är som vattenfyllda ballonger – snabbrörliga, oberäknerliga, och plötsligt exploderar de och sprider sitt innehåll överallt. De är också (till skillnad från vattenballonger) ett ovärderligt verktyg för dig som jobbar med kommunikation.

Så jobbar du med sociala medier

Sociala medier kan vara väldigt förvirrande.  Ett virrvarr av kanaler hit och följare dit. Hur ska man hinna vara aktiv överallt? Ska kundtjänst ta hand om det? Eller marknadsavdelningen? Och hur gör man? Borde vi göra något alls? Vad åstadkommer det egentligen?

Kanske har du redan bestämt dig för att satsa lite mer på dina digitala kanaler. Eller så har du fastnat i uppstartsfasens förvirring. Vad du behöver är förmodligen lite guidning. Nyckeln till content marketing i sociala medier är struktur – tydliga mål att jobba emot så att du kan bena upp vad som ska göras och sedan mäta det.

Strategin – ett måste

Det leder in oss på begreppet strategi, själva utgångspunkten för en meningsfull närvaro i alla sociala medier. Strategin är det du förhåller dig till, ett grundläggande stöd att ständigt gå tillbaka till så att du vet att du jobbar på rätt sätt och använder dina resurser effektivt. Betrakta strategin som en levande plan som du ändrar och anpassar under arbetets gång.

Att inventera och sätta tydliga mål

Börja med en inventering. Hur ser din närvaro ut idag? Har du för många Facebooksidor? Eller ingen alls? Ser du verkligen ut som ett och samma företag i alla kanaler? Har du för få kanaler?

När du gjort inventeringen av nuläget är det dags för nästa steg: att formulera ett mål. Sociala medier kan användas på en mängd olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Ska du förkorta svarstiden på kundtjänst? Få fler journalister att intressera sig för din verksamhet? Uppmärksamma en produkt? Vad du än har för mål så påverkar det hur du använder kanalerna och vilket innehåll du publicerar.

Var bör man finnas?

Nu har du kommit fram till delen där du bestämmer i vilka kanaler ni ska vara aktiva. I en drömvärld skulle alla ha tid och resurser för att ha en bra närvaro i alla intressanta kanaler, men i verkligheten är det inte alltid möjligt. Då är det bättre att välja och välja bort, och se till att göra ett riktigt bra jobb i de kanaler du valt. Hellre bra på några platser, än dålig överallt.

För att kunna fatta ett vettigt beslut så behövs insikter om två saker: din målgrupp och dina konkurrenter.

Vilka är de? Vad gör din målgrupp på nätet, och var gör de det? Vad är de intresserade av? Vilka kanaler når du dem i? Vilken position ska du ha i förhållande till dina konkurrenter?

När du har svaren på de här frågorna har du kommit en bra bit i arbetet med att lägga grunden för en strategi.

Omvärldsbevakning

”Okej, men hur tar man reda på allt det här då?” undrar du nu ängsligt. Svaret är research och omvärldsbevakning. Med hjälp av olika verktyg (som Notified och Google Analytics) kan du ganska enkelt lyssna av vad som sägs om ditt företag och din bransch. Gör det kontinuerligt, det ger dig användbara insikter och är nödvändigt för att utvecklas i rätt riktning. Insikterna kan du använda för att göra kommunikationen relevant och intressant, för att skapa träffsäkra kampanjer och som ren business intelligence. Det finns alltså ett stort värde i att ta vara på insikterna.

Mätning

Nu vet du att du behöver formulera dina mål och identifiera vilka kanaler som används av din målgrupp och vilken typ av innehåll de är intresserade av. Då behöver du bestämma vad som är viktigt att mäta. Är det uppfattningen om varumärket? Kundnöjdhet? Employer branding?

Sätt upp mätetal (KPI:er) för dina mål och se hur de förändras över tid. Tänk på att målen ska vara mätbara, specifika och relevanta. Målen bör vara samma som för övrig kommunikation och utgå från en nollmätning. När du sedan tittar på hur dina mätetal förändras så får du en konkret överblick på om ditt arbete fungerar som det ska och att du rör dig i rätt riktning mot målet. Och om du rör dig i fel riktning så är det läge att ta reda på vad det beror på och anpassa strategin efter det.

Riktlinjer för content marketing i sociala medier

Nu vet du förhoppningsvis vad du vill säga, och var du vill säga det. Men hur ska det sägas?

För att underlätta för organisationen och de som aktivt jobbar med kanalerna är det bra att ta fram riktlinjer eller ett manifest. Det ger stöd och fungerar som en påminnelse om hur vi rent praktiskt ska agera i tonalitet och innehåll. Ett exempel på det skulle kunna se ut såhär:

• Vi är personliga men inte privata.

• Vi säljer inte, vi tillför värde.

• Vi pratar inte bara om oss själva, hela branschen är intressant.

• Vi inspirerar, det gör oss intressanta.

• Vi är inte rädda för att göra fel, alla måste få lära sig.

Organisation

Skapa en mötesform som involverar alla affärsområden i företaget så att du kan knyta ihop kommunikationen i de olika kanalerna.

Den som ansvarar för kanalerna behöver veta och samordna vad som ska produceras och publiceras. Därför behövs input ifrån organisationens olika delar, vad som är på gång och vad som ska kommuniceras.

Sociala mediers roll i köpprocessen

De flesta människor lyssnar och tittar på olika källor under researchstadiet för nya inköp. Sociala medier har en intressant ställning som källa här eftersom vi hittar rekommendationer, åsikter och tips, både från privatpersoner och från företag.  För de flesta branscher har sociala medier störst påverkan tidigt i köpprocessen genom att väcka intresse samt skapa behov och kännedom.

Eftersom sociala medier i så hög grad bidrar till att påverka kundens köpbeslut behöver företag hitta ett sätt att bli omtalade och väcka engagemang, helst utan att själva stå för mycket som avsändare. Det kan du göra genom att inspirera andra att prata om er, genom träffsäkert innehåll för målgruppen, rätt tonalitet och en tydlig strategi för hur du ska använda mediet.

Ett sätt är att bygga upp ett community på sin Facebook och där kurera diskussioner. En annan metod är att starta och delta aktivt i diskussioner på Twitter. Det finns ingen generell lösning på hur man lyckas, eller vad som är rätt och fel. Det handlar om att utgå ifrån sitt mål och anpassa strategin och genomförandet efter det.

Till sist

Kom ihåg att släppa inifrånperspektivet och lyfta blicken. Om inte målgruppen är intresserad av innehållet i dina kanaler så blir det aldrig ett engagemang. Var lyhörd. Skapa, testa, utvärdera, börja om. Kom ihåg att här är det kunderna som bestämmer, och om de inte gillar innehållet så försvinner de snabbare än du hinner säga ”Twitter”.

Checklista för din social media-strategi:

× Inventering

× Målgruppsanalys

× Kanalval

× Omvärldsbevakning

× Riktlinjer

× Mätning

× Ändra, testa, utvärdera, börja om

× Våga!

 

Fler delar i contentguiden

Contentguiden – Vad är content marketing?

Webbplats Blogg – Podcast

Kundtidning – FilmNyhetsbrev PR

Nyckelbegrepp