Exchange i mobilen

Gränges bygger broar med Wechat

Wechat är en av världens mest använda kommunikationskanaler. Men utanför Kina är det få som känner till den. Gränges AB är ett undantag. Företagets nya tidning Exchange skickas bland annat ut till medarbetarna genom Wechats mobilapp.

Frågan är om något svenskt företag har gått igenom större förändringar än anrika Gränges AB. Trots tidigare verksamheter i allt från gruvindustri till shipping, med ett antal olika ägarstrukturer, har företagets hjärta ända sedan 1970-talet varit aluminiumproduktion.

Sedan 2014 står Gränges AB åter på egna ben och i oktober samma år noterades företaget på Stockholmsbörsen. Gränges har in dag drygt 900 anställda, produktion i Finspång och Shanghai, huvudkontor i Stockholm och säljkontor över hela världen.

För att öka förståelsen, bygga broar och stärka kunskapsutbytet mellan företagets medarbetare lanserade Gränges i oktober 2015 medarbetartidningen Exchange, som produceras av Appelberg. Gränges kommunikationsdirektör, Pernilla Grennfelt menar att internkommunikationen fyller en extra viktig funktion när företaget går igenom stora förändringar.Pernilla Grennfelt

− Vi har anställda på många olika håll i världen som vi vill nå ut till för att nå samsyn om Gränges värderingar, vad vi står för och vad vi gör. Jag hoppas att tidningen ska stärka oss som företag, som en attraktiv och bra arbetsgivare, förmedla att vi är tekniskt avancerade med många duktiga anställda på många olika områden. Det är rent affärsmässigt, vi vill bli bättre på att dela idéer.

Medarbetartidning rätt kanal till anställda
Många av Gränges projekt drivs på global basis, i tajt samarbete mellan olika enheter, där internkommunikationen är viktig för att komma närmare varandra, anser Pernilla Grennfelt.

– I vårt fall tror vi att en tidning är en bra kanal att nå alla anställda. Både i Kina och i Sverige är våra anläggningar ganska lika, med många anställda i produktionen som utför mycket praktisk arbete, och andra som i större utsträckning sitter framför sin dator.

Tidningen ges ut på svenska, engelska och kinesiska (mandarin). I första hand distribueras den digitalt. Just att nå medarbetarna i produktion i Kina visade sig vara en utmaning – få har egen mejladress och Gränges har inte hunnit lansera sitt intranät där än. En lösning blev att distribuera tidningen via mobilappen Wechat. Det är en av världens mest använda kommunikationskanaler med över 600 miljoner användare, de allra flesta i Kina. Nära 90 procent av mobiltelefonerna i Kina har Wechat installerat som en portal för all möjlig kommunikation.

Liksom de flesta utanför Kina, kände Exchanges redaktör, Karin Asklund, inte till Wechat förrän hennes kinesiska kollegor tipsade henne. Men hon konstaterar att det är en bra kanal för att informera medarbetarna om tidningen. Att läsa hela tidningen på mobilskärm är än så länge en nödlösning.

– Man kan läsa den som pdf i appen om man vill, men vi använder den framför allt för att sprida information om att tidningen finns, säger Karin Asklund.

Exchange skickas ut till medarbetarna i ett meddelande i Wechat, med sidorna sammansatta i jpeg-format. Sidorna är klickbara för att zooma in så man kan läsa även på mindre skärmar.

– Det har funkat över förväntan. Det är viktigt att testa olika kanaler. Vi har olika kulturer, och använder olika plattformar.

Hon kommer att fortsätta att se över distributionsformerna för att nå så många medarbetare som möjligt.

Förstudie gav bra plattform
Tillsammans med Appelberg genomförde Gränges en förstudie med djupintervjuer kring företagets internkommunikation. Detta ligger till grund för koncept och utformning av Exchange och intranätet.

– Det gav en bra plattform att bygga på, säger Pernilla Grennfelt. Vi kom fram till att det funkar ganska bra idag, men att det också finns en önskan ute bland våra anställda att få mer information om vad som händer i företaget i ett koncernperspektiv, inte enbart på den egna arbetsplatsen.

Även om behoven skiftade menar hon att internkommunikation är lika viktigt i hela världen.
– Förväntansbilden är lite olika, i Sverige finns en större förväntan på kommunikation än i Kina, säger hon.

Första numret av intertidningen har tagits emot mycket väl av de anställda, enligt Pernilla Grennfelt och Karin Asklund. Men de planerar också att mäta effekten av internkommunikationen mer strukturerat när de olika kanalerna har landat.

Pernilla Grennfelt ser fördelar med att mäta både spridning och kvalititet.
– Vi har så många anställda på olika nivåer. För att förstå kommentarer måste man förstå vem de kommer ifrån och ha en dialog. Det räcker inte med en tidning. Det handlar om att bygga upp hela internkommunikationen med interntidning, nytt intranät, veckobrev och fysiska möten, säger hon.