Hjärtrapporten 2015

Hjärtrapporten 2015 är här

Den 5 oktober släpptes Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport och genomslaget i media blev stort. I rapporten sammanfattas hjärthälsoläget i Sverige och bland annat redovisas att 1,8 miljoner människor är drabbade av sjukdom i hjärta och kärl.

Sedan 2007 producerar Appelberg Hjärtrapporten på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. I årets utgåva tog Hjärt-Lungfonden och Appelberg ett nytt grepp för att göra innehållet i rapporten mer tillgängligt för en bredare målgrupp. Siffran 1,8 miljoner på omslaget ger en tydlig ingång till att många i Sverige lever med hjärt-kärlssjukdom. Inlagan gjordes också om och är uppdelad i en framvagn och en bakvagn:

– Vi bestämde oss för att skapa en framvagn som väcker intresse och som är kopplad till verkliga människor, både forskare och sjukdomsdrabbade. Greppet gör det lättare för läsaren att komma in rapportens bakvagn som är av tyngre karaktär, baserad på vetenskapliga studier och kvalitetsregister, säger Elisabet Tapio Neuwirth, projektledare på Appelberg.

Samarbetet mellan Hjärt-Lungfonden, Appelberg och huvudskribenten har varit tätt och är en framgångsfaktor:

– I Hjärtrapporten sammanfattar vi årets viktigaste resultat inom hjärtforskningen. Vi är jättenöjda med årets rapport, de senaste forskningsframstegen kommer fram på ett tydligt sätt. Vårt mål är att alla som är intresserade av hjärt-kärlfrågor ska kunna läsa rapporten som finns i både tryckt format och som pdf på vår hemsida, säger Karin Myhrström, projektledare på Hjärt-Lungfonden.

Läs mer om Hjärtrapporten 2015

Arbetsgruppen på Appelberg består av projektledare Elisabet Tapio Neuwirth, designchef Jan Sturestig, AD Lena Palmius, Anton Larsson står för layout.

Appelbergs samarbete med Hjärt-Lungfonden startade 2001. Utöver Hjärtrapporten producerar Appelberg Hjärt-Lungfondens tidning Forskning för hälsa samt ett stort antal vetenskapligt granskade skrifter om olika sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Hjärt-Lungfonden är den största fristående finansiären av svensk hjärt-lungforskning.