Interna kunskapsluncher gör Appelberg vassare

Hur kan ett företag öka den interna kompetensen? Hos oss på Appelberg är ett av svaren kunskapsdelning. Genom en serie interna kunskapsluncher lyfter vi fram våra individuella kompetenser samtidigt som hela företaget får en ökad förståelse för alla discipliner.

Vi som jobbar med kommunikation idag har många utmaningar. Målgrupperna kan inte längre delas in efter geografi, ålder och kön. Vi pratar istället om nischade intressegrupper som nås via en specifik kanal. Varumärken kämpar för att hänga med i svängarna när plattformar kommer och går och det här ställer krav. Även på oss som rådgivare och konsulter. Vi måste ha en övergripande koll på utvecklingen samtidigt som vi har expertkunskap inom olika ämnesområden.

Appelberg har en gedigen erfarenhet och kunskap inom print, och nu växer vi så det knakar även på det digitala planet. Vi har järnkoll på kanaler och dess möjligheter samtidigt som vi är tillräckligt nördiga för att kunna skapa riktigt spetsigt innehåll som engagerar våra kunders målgrupper.

Men för att kunna ha den här bredden i vårt erbjudande måste vi vara nischade i våra kompetenser. Och för att hänga ihop behöver vi också bygga broar så att vi som jobbar tillsammans ser möjligheterna med varandras expertis. Och hur gör man det?

Dela med sig av kunskap på lunchen

En del av svaret på den frågan är kunskapsdelning och ett sätt att dela kunskap är att bjuda in till korta interna kunskapsluncher. Konceptet är enkelt. Tid och plats bestäms, det är frivilligt att komma och träffen tar max 45 minuter. Det har Karolina Westerlund, Chef digitala medier, initierat hos oss på Appelberg.

I fredags hade vi vår första träff där Karolina själv stod för innehållet och den första sessionen handlade om webbplatsens grunder och möjligheter. Vi tog oss från IP-adresser och DNSer via kod och publiceringssystem till det som vi Appelbergare behöver ha i ryggmärgen: att vi jobbar för att hjälpa våra kunder att bygga användarvänliga webbplatser som har kunden i fokus.

– Kompetensutveckling behöver inte innebära någon obligatorisk tretimmarsittning för hela personalen, säger Karolina Westerlund. Det är viktigt att initiativet hålls lustfyllt, och att medarbetarna kommer för att de är nyfikna.

Under kommande veckor ser vi fram emot nya aha-upplevelser och inblickar i andras spetskompetenser.