Så lyckas du med ditt digitala nyhetsbrev

Enligt Apsis, som dagligen arbetar med digital marknadsföring, använder 85 procent av jordens internetanvändare e-post. I Sverige är den siffran 92 procent. Det innebär att det finns många mejladresser att skicka nyhetsbrev till – men hur gör man det på rätt sätt?

Mycket har förändrats sedan de allra första digitala nyhetsbreven skickades ut. En av de viktigaste sakerna är förstås att det inte längre bara går att läsa e-posten på datorn, utan även via mobil och surfplatta. Det innebär att många människor kommer att läsa ditt brev när de är på väg till jobbet, sitter på ett möte eller ligger hemma i soffan.

Det här betyder att vi som skapar nyhetsbrev måste anpassa dem efter enheterna som mottagarna använder. Därför är det viktigt att brevet vi skickar ut är responsivt – att det anpassar sig efter den enhet mottagaren vill ta del av vårt innehåll ifrån. Inom handelsbranschen brukar man säga att ”kunden alltid har rätt”, när det kommer till e-postmarknadsföring är det mottagaren. Om de inte vill läsa brevet måste vi lyssna på dem – och utveckla det efter deras önskemål.

Snabb feedback
Ge mottagarna vad de vill ha, det är en fras värd att upprepa när man skapar nyhetsbrev. Och det fina med den här typen av kommunikation är att du snabbt kan få ett kvitto på om det är ett lyckat brev eller inte genom att titta på statistiken. Öppnings- och klickfrekvensen ger en indikation på hur mottagarna uppfattat innehållet. Siffrorna visar även vad du bör fortsätta arbeta med och vilka delar i brevet du kan stryka.

Generellt sätt kan man säga att brev som upplevs personliga får en högre öppningsfrekvens än andra. Som mottagare vill man känna att brevet verkligen är riktat till mig och ett sätt att uppnå det är att segmentera sina utskickslistor. Det innebär att man delar upp dem i mindre segment utifrån vad man har för information om mottagarna. Vet du kanske vad var mottagarna bor? Vet du när de fyller år? Eller vad de har för intressen? Utgå från den information du har och anpassa dina utskick efter det.

Så sammanfattningsvis, varför bör man satsa på e-postmarknadsföring?
• Det är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till en stor grupp människor.
• Mottagarna kan ta del av innehållet var och när som helst.
• Om du spelar dina kort rätt kan den här typen av kommunikation fungera varumärkesbyggande.
• Du kan kommunicera på mottagarens villkor med hjälp av den information du har om mottagarna.