Shapes – nu på 18 språk

För att komma närmare sina kunder i Brasilien valde aluminiumföretaget Sapa nyligen att utöka antalet språkversioner i sin kundtidning Shapes med ännu ett språk ­ brasiliansk portugisiska.

Shapes, med cirka 50 000 exemplar i upplaga, är ett av Appelbergs mest omfattande språkprojekt. Tidningen, som ges ut två gånger om året, bevakar aluminium ur ett brett perspektiv. Från och med nästa nummer kommer Shapes att produceras på 18 språk.

Förståelse för läsaren

Inger Finell Kylberg, chef för Appelbergs språkgrupp, gläds åt beskedet. Hon tycker att det vittnar om en stor förståelse och generositet hos Sapa gentemot sina kunder. Om ett företag som har verksamhet i många olika länder enbart väljer att kommunicera på engelska kan viktiga budskap gå förlorade.

– Många läsare orkar inte ta det till sig. Viktig affärsstrategisk kommunikation når inte sin målgrupp, säger Inger Finell Kylberg.

Men allt fler internationella kunder har förstått värdet av att inte bara producera sina kundtidningar på engelska. Ett tydligt exempel förutom Sapa är kullagertillverkaren SKF. I samband med nya marknadssatsningar ville företaget öka sin kommunikation i nio östeuropeiska länder, som tidigare fått den engelska versionen av kundtidningen Evolution. Lokala språkversioner togs fram och mottagandet blev mycket positivt, inte bara bland kunderna.

– Fördelarna var många. Förutom att kundinformation på lokalspråk alltid uppskattas av mottagaren ledde SKFs satsning till att vi-känslan och stoltheten stärktes hos de egna medarbetarna i respektive land, säger Inger Finell Kylberg.

Specialutgåva inför Volvo Ocean Race

Ett annat exempel är SCA, som valde att göra en specialutgåva av senaste numret av kundtidningen Shape eftersom man deltar med en egen kappseglingsbåt i Volvo Ocean Race. Förutom ordinarie sju språkversioner beställde företaget en kinesisk edition för att distribueras vid etappmålet i Kina.

Många av Appelbergs kunder har upptäckt att det är en kostnadseffektiv lösning att utnyttja en redan befintlig publikation i nya sammanhang. Till exempel vid viktiga mässor och event eller nya marknadssatsningar kan en lokalt anpassad publikation bli ett värdefullt redskap för att stärka det egna varumärket.

Fotnot: Sapas kundtidning Shapes ges ut på: engelska, svenska, danska, norska, tyska, franska, spanska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, ungerska, italienska, rumänska, kinesiska, vietnamesiska, koreanska – och brasiliansk portugisiska. Totalt har Appelberg erfarenhet av att hantera över 30 språk för sina kunder.

Appelbergs största språkprojekt genom tiderna:

1. Sapa Shapes – kundtidning, 18 språk
2. SKF Evolution – kundtidning, 17 språk
3. Scania World – interntidning, 12 språk
4. Swedwood magazine – interntidning, 10 språk