Vi söker en Social Media Manager

Appelberg söker dig som är expert på sociala medier och som gärna vill jobba med flera kunder, på flera plattformar och mot flera marknader.

Som Social Media Manager är din viktigaste uppgift att planera, producera och optimera innehåll i sociala medier för våra kunders räkning. Du har direktkontakt med kunden och stöttar projektteamet internt med specialistkompetens inom digitala kanaler. Du ska agera proaktivt och utveckla kundens kommunikation för att säkerställa att vi skapar ett innehåll som ger resultat och som mottagaren vill ha.

Övergripande arbetsuppgifter
• Idéutveckla, planera och producera innehåll för sociala medier och övriga digitala kanaler som exempelvis webbplats, nyhetsbrev och bloggar, utifrån en godkänd strategi.
• Kontinuerligt optimera innehållet så att önskad effekt uppnås. Dagligen anpassa och förändra innehållet baserat på realtidsmätning och givna kommunikationsmål.
• Besvara frågor och kommentarer i kundens kommentarsflöden.
• Bevaka för kund intressanta communities och influencers och aktivt interagera med dessa.
• Föreslå sponsring av inlägg och spridning av kundens innehåll också utanför de egna kanalerna.
• Definiera nyckeltal (KPI) samt vid behov hjälpa kund att sätta upp konton för analys och mätning.
• Arrangera och delta i startmöten och redaktionsråd för sociala kanaler.
• Löpande uppdatera kunden om genomförda aktiviteter och resultat.
• Vara proaktiv och föreslå förbättringar för kund inom det digitala området i allmänhet och på sociala plattformar i synnerhet.
• Följa den digitala utvecklingen med särskild tonvikt på kundens företag och bransch.
• Bidra med teknisk kunskap såväl internt som externt.
• Ansvara för att dina projekt håller fastställd budget.
• När tillfälle finns delta i säljmöten och pitcher.

Vi söker dig som
• Är expert på sociala medier och har erfarenhet från community management.
• Har vana att jobba med realtidsmätning och optimering. Du brinner för datadriven kommunikation, och du lever som du lär.
• Gärna har jobbat med kommunikation inom business-to-business och kan förstå komplexa tekniska eller finansiella lösningar och sammanhang.
• Gärna har intresse och erfarenhet av kommunikation inom IT/Telecom.
• Har edge; du syns och märks och är inte rädd för att ta för dig. Du är nyfiken och engagerad.
• Har stark presentationsförmåga, och är bekväm med att kommunicera på engelska och röra dig på olika nivåer i våra kunders organisationer.
Som Social Media Manager ingår du i det digitala teamet och rapporterar till Appelbergs digitala chef.

Vi erbjuder
På Appelberg blir du en del av en framtidsbransch och ett team på 60 personer bestående av contentstrateger, planner, idé- och konceptutvecklare, ADs och contentproducenter. Tillsammans är vi en av landets främsta contentbyråer och vår unika kombination av kreativitet och 25 års erfarenhet gör att vi har många långa och djupa kundrelationer. Du kommer att få jobba med några av Sveriges största och mest intressanta företag och varumärken, framför allt inom industrin, transportsektorn, bank och finans, mobil och IT, hälsa, opinion samt fastigheter och energi. Vi hjälper våra kunder att bli ledande inom content marketing och tillsammans har vi vunnit många av branschens mest prestigefyllda priser. Vill du bli en del av vårt vinnande team och fortsätta att utvecklas med oss så ser vi framemot din ansökan!

Skicka din ansökan till joanna.rydbeck@appelberg.com