Infografik från The New York Times

Bästa tipsen om informationsgrafik

Framgångsreceptet till riktigt spännande informationsgrafik är ett genomarbetat faktaunderlag. Det menar Rikard Söderström, informationsgrafiker hos nyhetsbyrån TT.

Det visuella berättande syns överallt. En av dess viktigaste komponenter är informationsgrafik, som handlar om att sätta in fakta i ett större sammanhang. Oavsett om det handlar om att förklara komplicerade politiska frågor eller att beskriva ett olycksförlopp minut för minut.

– Det bästa med informationsgrafik är att man kan presentera fakta, som ofta består av både text och bild, på ett sådant sätt att det färdiga resultatet säger mer än vad enbart texten eller enbart bilden skulle göra var för sig. Dessutom kan ett genomtänkt grafiskt manér bidra till att förmedla känslor, säger Rikard Söderström, som arbetat som informationsgrafik i över 15 år.

Vilken är den tydligaste trenden du ser i dag inom dagspress och magasin?
– Allt fler vill ha en grafik som ska fungera som ett bärande element på sida. Helst ska den innehålla en blandning av bild, illustration samt text. Förr hade tidningarna plats med både en stor bild och en stor illustration, men i dag när de flesta tidningarna görs i tabloid måste man prioritera hårdare.

Fördelen med den typen av informationsgrafik är, enligt Rikard Söderström, att bilden blir spännande att titta på och att det kan göra att läsaren kanske tar till sig mer av innehållet än planerat.

En annan tydlig trend är att det blivit allt vanligare med bildspel gjorda med så kallade platta bilder (vanliga JPEG-bilder) istället för bilder som bearbetats med Flash eller HTML-kod.

– Det beror på att många redaktioner och företag i dag använder bildspel där det är enkelt att lägga in bilderna och lägga text utanför bilderna. Bildspelen är responsiva, det gör att storleken på texterna inte förändras även om måttet på bildspelet kan variera.

Vilket är ditt bästa råd till en beställare som vill skicka över ett underlag till dig?
– Mejla om möjligt all statistik i Excelformat. Det underlättar enormt mycket när vi ska börja jobba skarpt. Förutom det är det förstås viktigt att tänka igenom vad man vill att grafiken ska förklara och vilken målgrupp man vänder sig till.

Exempel på informationsgrafik som inspirerar Rikard Söderström och hans kollegor på TT:
http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/12/world/middleeast/the-iraq-isis-conflict-in-maps-photos-and-video.html?_r=0
http://www.nytimes.com/imagepages/2008/04/05/business/20080406_METRICS.html
https://www.behance.net/gallery/26327881/El-Mundo-Infographic

 

Bild från The New York Times.