Geotargeting

Många möjligheter med geotargeting

Genom geotargeting når du din målgrupp när den är som mest mottaglig utifrån ett geografiskt perspektiv. Den mobila utvecklingen har dessutom adderat ökade möjligheter för geotargeting.

Geotargeting i digitala kanaler erbjuder en mer precis teknik och därmed ökad möjlighet att mer exakt anpassa budskapet till mottagarna än vad som tidigare varit möjligt i traditionell media. De senaste åren har dessutom tekniken för att bestämma geografisk position i framförallt mobiler utvecklats. Det är också möjligt att koppla samman den geografiska positionen med övrig information kring användaren i mobilen vilket betyder att möjligheten att skapa ett unikt och personligt budskap är större än någonsin tidigare.

Olika sätt att få information om den geografiska positionen

Det finns två olika sätt att hämta information om mobilanvändarens geografiska position. Användaren kan själv ange informationen, till exempel genom att fylla i ett formulär.  Positionen kan också hämtas automatiskt genom olika tekniska lösningar. Faktorer som påverkar den automatiska inhämtningen är till exempel vad användaren angett att den egna mobilen får skicka iväg eller om personen befinner sig inomhus.

Rapport om geotargeting i mobilen

IAB Sverige har nyligen sammanställt en rapport om geotargeting i mobilen.

– Vi har tagit fram rapporten för att skapa större förståelse kring hur geotargeting i mobilen fungerar, berättar Cecilia Ydremark från Mediekompaniet som är en av de som har arbetat med rapporten. Vi vill få köparna att känna sig trygga genom att ge dem kunskap om vad de faktiskt köper och vilka frågor de ska ställa till säljaren. På samma sätt ska publicisten veta vad det är de erbjuder och hur det faktiskt fungerar.

I rapporten skiljer man på de budskap som automatiskt kommer till användarens telefon (push) och de som användaren medvetet måste ta initiativ till genom att till exempel ange sin bostadsort (pull). Som avsändare av budskap är det bra att känna till skillnaden då det ofta är olika delar av organisationen som jobbar med de olika typerna av budskap.

Geotargeting erbjuder möjligheten att vara relevant

Användningsområdena för geotargeting är många. I rapporten nämns bland annat varumärken som hotellkedjor, som kan anpassa sina erbjudanden lokalt, varumärken som är intressanta när användaren är på resa och varumärken som inte har nationell räckvidd.

– Möjligheten att vara relevant är verkligen tilltalande, säger Cecilia Ydremark. Det finns stora möjligheter att lokalanpassa sitt budskap oavsett om det gäller bostadsannonser eller sista minuten-priser på flyg.

Läs hela rapporten hos IAB Sverige