Media

Redaktionell outsourcing är här för att stanna

Det rör på sig i mediebranschen. För några år sedan såg den rörelsen ut att gå käpprätt utför. Men någonting håller på att hända. En av trenderna som vänt motvinden är redaktionell outsourcing.

Ett smartare sätt att bedriva medieverksamhet – eller en farlig urvattning av den objektiva journalistiken? Meningarna går isär, men det står klart att redaktionell outsourcing kommit för att stanna. Metoden innebär att en tidning eller ett helt mediehus lägger ut hela eller delar av produktionen på en extern leverantör av journalistik.

Sänkta kostnader med redaktionell outsourcing

Mediehusens skäl till att göra detta torde vara tydliga för alla med någon som helst inblick i branschen. I åratal har dags- och veckopress sökt nya intäktsmodeller för att täppa igen de hål som vikande prenumerantsiffror och annonsintäkter lämnar efter sig. Och den som inte lyckas generera intäkter tvingas förr eller senare kapa fasta kostnader istället.

Sedan mars 2015 producerar Appelbergs dotterbolag APP (A Publishing Partner) löpande cirka en tredjedel av text och bild i affärsmagasinet Affärsvärlden. Sen augusti arbetar dessutom en redaktör från APP med det redaktionella innehållet i tidningen Ny Tekniks digitala kanaler.

– Det är ett uppdrag vi är stolta över, där APP kan tillföra mycket och även bidra till sänkta kostnader hos Talentum, säger Göran Lind, redaktionschef på Appelberg.

För tidningen eller mediehuset som lägger ut produktionen av material på en byrå innebär det inte bara sänkta kostnader. Ofta kan tidningen eller de digitala kanalerna utvecklas och förbättras tack vare nya synsätt och metoder för hur material kan presenteras. Leverantören blåser helt enkelt nytt liv i en gammal produktion tack vare nya perspektiv och idéer.

”Kontraktsmässigt bundna till att leverera utlovad kvalitet”

Kritiker av outsourcing-modellen vill ofta göra gällande att tillförlitlighet och kvalitet sjunker när produktionen flyttas till en extern leverantör. Leverantörens främsta lojalitet måste väl ligga hos den betalande beställaren? Är det möjligt att, trots beroendeställningen, producera högkvalitativt, objektivt och granskande innehåll som tjänar läsaren?

Australienbaserade Pagemasters är en stor internationell aktör inom redaktionell outsourcing. Företaget levererar tiotusentals sidor innehåll till bland andra The Globe and Mail och APN News and Media.

– Vi är kontraktsmässigt bundna till att leverera utlovad kvalitet, annars straffas vi ekonomiskt. Skulle vi inte nå produktionsmålen är det vi som förlorar på affären, inte kunden, sa Pagemasters grundare och dåvarande vd Bruce Davidson i en intervju 2010.

Göran Lind understryker att Appelberg och dotterbolaget APP sysslar med helt olika saker, och att verksamheterna varken kan eller bör blandas ihop:

– APP är ett bolag helt separerat från Appelberg. Det är APP som producerar material till Affärsvärlden och Ny Teknik, och det är viktigt att vi fortsätter dra en skarp gräns mellan marknadsföring och riktig journalistik.  Appelbergs lojalitet ligger i första hand hos kunden och uppdragsgivaren, medan APP:s uppdragsgivare är läsaren.

Strukturförändring positiv för alla inblandade

En leverantör av outsourcad journalistik har alltså extremt starka incitament att leverera högkvalitativt material, annars försvinner kunden och därmed intäkterna. Kunden – tidningen eller mediehuset – betalar en viss summa för att få ett garanterat material levererat på överenskommen tid. Det frigör resurser och innebär att tidningen kan satsa mer på eget, djuplodande material och profilering av de egna journalisterna. Det är ett nytt och smartare sätt att bedriva medieverksamhet, och en förutsättning för att mediehusen ska överleva.

– Det här är en strukturförändring som branschen behöver. Nu ökar konkurrensen mellan leverantörerna av outsourcad journalistik, vilket är sunt och positivt eftersom det bidrar till ännu högre kvalitet, säger Göran Lind.