Arbetet med SEO och content marketing hör ihop.

Så hör content marketing och SEO ihop

Content marketing och SEO är två faktorer som tillsammans skapar en väl fungerande och sökbar webbplats. Genom att skapa bra innehåll förser du sökmotorerna med relevant text att indexera vilket ger dig en högre rankning i sökresultatet.

SEO, sökmotoroptimering, används för att hamna högre upp i det organiska sökresultatet på webben. SEO i Sverige görs främst för Google då över 90 % av alla sökningarna i vårt land görs där idag.

Prioritera innehållet i ditt SEO-arbete

SEO består av tre grundpelare: teknik, innehåll och länkar. Alla tre är lika viktiga, men innehållet blir allt viktigare i SEO-ekvationen och behöver du prioritera ska du lägga krutet där menar Joakim Trolle, SEO-konsult på Web Guide Partner. Om du har mycket relevant och rikt innehåll, ett innehåll som ger läsaren ett värde, får du bra organiskt material som kan spridas och på så sätt driva trafik till din webbplats.

– Kolla vad andra inom din bransch har skrivit om och som rankar bra. Skriv sedan längre och bättre. Det är också bättre att ha en lång text än många korta, säger Joakim Trolle.

Innehåll utifrån ett SEO-perspektiv

För att kunna jobba med SEO behöver du innehåll att utgå från och arbeta med, och för att kunna skapa content marketing med relevant innehåll på webben behöver du tänka på SEO. De båda delarna hänger ihop då ditt innehåll behöver anpassas utifrån de sökord du tagit fram.

– Ta reda på vad din målgrupp söker på genom att använda Keyword planner i Google AdWords och planera sedan innehållet. I nästa steg bygger du en innehållsstrategi baserad på sökbeteendena. Och glöm inte bort de gamla meta-taggarna för de kommer alltid att vara viktiga, särskilt meta title, säger Joakim Trolle.

Om du vill ranka på ett sökord med hög konkurrens behövs mycket innehåll och då behöver du bygga upp en kontext kring sökfrasen.

– Jag brukar kalla det för ”kontextuell SEO”. Ett exempel är att bygga upp ett tema eller en särskild kategori på en blogg. På det viset kan man bygga hierarkier med innehåll vilket ofta ger goda resultat, förklarar Joakim Trolle.

Strukturerad data

Ytterligare en sak du kan göra i ditt SEO- och innehållsarbete är att använda dig av strukturerad data genom datauppmärkningsverktyget i Google Search Console. Strukturerad data används för att markera upp innehåll på din webbplats vilket hjälper Google att tolka det och förstå webbplatsen bättre. När Google förstår webbplatsen bättre kan de presentera den bättre och på nya sätt i sökresultatet. Det kan de till exempel vara genom avancerade utdrag som är information från din sida såsom kundbetyg och prisintervall.

Mobilt fokus ny trend

2015 var året då det blev ännu viktigare att arbeta med mobil SEO. Det är nämligen två olika sökresultat som visas beroende på om du söker på en dator eller mobil. Eftersom det är två olika resultat krävs det två olika SEO-strategier för att få en bra placering i det organiska flödet.

Användarupplevelsen är en viktig rankingfaktor i det mobila sökresultatet och då är responsiv webbdesign perfekt att använda. Responsiv design innebär att webbplatsen automatiskt anpassar sig efter skärmens storlek.