Spendrups hållbarhetsredovisning

Tips när du gör en hållbarhetsredovisning

CSR får allt större fokus hos företag. Och att redovisa sitt hållbarhetsarbete genom en hållbarhetsredovisning blir mer och mer en hygienfaktor.

På Spendrups har man valt att redovisa på GRI G4 nivå och även låtit revidera sin hållbarhetsredovisning av en extern revisor.

– Vi har arbetat länge med CSR-frågor. Vi är ett hållbart företag och för oss är det en förutsättning för att kunna verka på de marknader där vi finns representerade, säger Claes Åkesson, Direktör miljö och hållbar utveckling på Spendrups. Konsumenterna förväntar sig att vi har fokus på hållbarhet. Det gör även våra medarbetare, framtida medarbetare och leverantörer. Hållbarhet är en del av vår affärsidé.

Låt redovisningen sticka ut

Förutom siffror och mer formell information kan det också vara en bra idé att tänka lite större i samband med att man tar fram sin hållbarhetsredovisning. Ta chansen att sticka ut och ta position i CSR-arbetet. Var inte heller rädd för att ta i grafiskt. Förutom teknikaliteterna kan det vara en bra idé att komplettera med intressant content. Detta kan sedan användas fristående i andra kanaler, men även för att lyfta fram CSR-arbetet och hållbarhetsredovisningen.

Några saker att tänka på när du ska ta fram en hållbarhetsredovisning:

  • Var ärlig och transparent
  • Är det intressant? Vill mottagaren läsa eller rapporterar du pliktskyldigt?
  • Till sist: är det relevant? Enligt riktlinjerna för GRI G4 ska enbart väsentliga frågor adresseras i hållbarhetsredovisningen.

Appelberg producerade Spendrups Hållbarhetsrapport 2014.
Vill du veta mer om Appelbergs tjänster inom hållbarhets- och årsredovisningar, kontakta Louise Bodén 0733-66 59 12.