Content marketingLäsvärt

5 anledningar varför content marketing fungerar

By March 13, 2019 No Comments

Dagarna då det räckte med att trycka ut reklam med uppmaning till köp är sedan länge förbi. Det är därför vi på Appelberg jobbar med content marketing.

Content marketing handlar om att ge mervärde — innehåll som är informativt, utbildande och relationsbyggande. Här är fem anledningar varför content marketing fungerar.

1. Bra content ger svar på frågor

Om du har ett problem eller letar efter en sak – vad gör du då? Du googlar. Och de resultat som vi klickar på är de som på ett tydligt och informativt vis svarar på vår fråga. Söker du efter en produkt eller står inför ett problem, ja då klickar vi oss vidare på den som har den bästa lösningen eller produkten.

2. Rätt information lockar rätt målgrupp

Content marketing innebär att du producerar högkvalitativt innehåll som är relevant för den målgrupp du vill nå. Ifall du kan ge dem en lösning på deras problem, ja då är också chansen större att de även köper något av dig.

3. Relevant innehåll ger hög ranking

I en tid när Google är den som bestämmer huruvida en verksamhet är framgångsrik eller inte gäller det att rankas högt i sökresultat. Bra content som ger relevanta svar på vanliga frågor premieras. Ju fler som hittar bra information, desto fler kommer också vilja ta del av vad du erbjuder. Detta handlar också om SEO vilket du kan läsa mer om här.

4. Trovärdighet genom kunskap

Om du levererar relevant och intressant content för din målgrupp ökar din trovärdighet. Istället för att marknadsföra hur pass bra din produkt är, handlar content marketing istället om att låta din expertis tala för sig själv genom ditt innehåll. Det skapar mer trovärdighet när du har förtjänat ditt förtroendekapital, än när du har köpt det.

5. Datainsamling

När du använder content marketing och når ut till din målgrupp så är det viktigt att du samlar in data om hur ditt innehåll presterar. Genom att ha mer content tillgängligt ökar dina möjligheter att synas i sökmotorer, vilket i sin tur kommer visa dig i din datainsamling vilken form av content som är mest populärt, men också vilket innehåll som genererar mest köp.

Är du intresserad av vad content marketing kan göra för dig? Kontakta Petra Malm på 076 527 54 02 eller [email protected].