AppelbergContent marketingContentplanStrategi

Vad är en bra contentplan?

By November 8, 2022 No Comments

En contentplan underlättar det dagliga kommunikationsarbetet och säkerställer att ni kommunicerar relevant och kanalanpassat innehåll till era mottagare. Genomtänkta aktiviteter ger mer enhetligt innehåll med högre kvalité, vilket i sin tur blir mer kostnads- och resurseffektivt. Att ha en innehållsplanering för vem som gör vad, när, hur och vad som ska kommuniceras är en win-win för alla.

Många upplever att de producerar och publicerar content utan mål och hänsyn till målgrupp. Tidsbrist, resursbrist, inifrånperspektiv, oklar eller obefintlig strategi och otydligt syfte gör därför att innehållet känns spretigt och ogenomtänkt. Att då ta fram en contentplan utifrån er övergripande strategi underlättar alla dessa delar. En contentplan ger ett långsiktigt perspektiv då den möjliggör att säkerställa kontinuitet och framförhållning, men skapar också utrymme för spontana insatser.

Därför ska ni ha en contentplan
  1. En innehållsplan underlättar vid idétorka och tidsbrist.
  2. En plan är enkel att anpassa efter verksamheten, resurser och ambition.
  3. Att ha en grund och tänka långsiktigt underlättar det kortsiktiga och flexibla arbetet.
  4. Contentplanen säkerställer att ni skapar relevant innehåll för er målgrupp.
  5. En dokumenterad plan underlättar uppföljning, mätning, optimering och analys.
  6. Att planera innehållsmarknadsföring bidrar till effektivare kommunikationsarbete.
Grunden till er contentplan

En contentplan bygger på er strategi och den analys av era målgrupper som ni har där. Prioritera och fokusera på ett antal områden som matchar mottagarens intressen i de kanaler där målgruppen befinner sig. En tydlig och förankrad plan underlättar arbetet med att både skapa målgruppsanpassat innehåll med hög kvalité och nå ut med det.

Hitta ert arbetssätt för innehållsmarknadsföring

När ni skapar er contentplan är det viktigt att den är överskådlig och tillgänglig för alla som är involverade i kommunikationsarbetet. Det finns olika verktyg att använda, med Excel kommer ni långt. Låt andra avdelningar få komma med input, sälj- och HR-avdelningen brukar ha värdefull kunskap att bidra med. De vet vad som händer under året hos era kunder eller när ni behöver anställa och kan på så sätt bidra med fokusområden under året. Stäm regelbundet av med alla involverade så att contentplanen känns relevant och uppdaterad. När ni har hittat ert arbetssätt kommer contentplanen bli er bästa vän.

gabiella dahlstedt

Behöver ditt företag hjälp med att ta fram eller bearbeta en redan befintlig contentplan? Vi på Appelberg hjälper dig mer än gärna.

Gabriella Dahlstedt, COO

[email protected] | +46 (0)76 527 54 49

Kontakta mig här