Uncategorized

Employer branding – så hittar du rätt ton och kanal

By March 2, 2023 No Comments
Dokument som nämner Employer Branding ligger på ett skrivbord.

Rätt kompetens är kanske den viktigaste investeringen ett bolag kan göra – men för att locka rätt människor behöver ni tänka över ert varumärke som arbetsgivare. Här kommer några tips om hur du bäst lyfter vad ditt bolag kan erbjuda anställda och potentiella kollegor.

Hitta rätt – för både anställd och bolag

Målet med employer branding är inte att alla ska vilja jobba på ditt bolag. Utan att hitta rätt kompetens med en personlighet som kan bli en viktig kugge i hjulet. På samma sätt vill arbetssökande hitta en arbetsplats som motsvarar hens personlighet, karriärmål och intresse. Lyckad employer branding kan ses som matchmaking där båda parter känner att de vunnit högsta vinsten.

Viktigt med kontinuitet

Ett allt för vanligt fenomen är att när man behöver få in ny kompetens så trycker man på startknappen för employer branding-content. Men employer branding är inte en enstaka insats vid behov utan ett långlopp – med ambitionen att bygga ett långsiktigt varumärke på arbetsmarknaden.

Tänk så här när du ska jobba med employer branding

 1. Ta reda på ditt erbjudande
  Lön, semesterdagar och friskvård är självklarheter men varje arbetsplats erbjuder så mycket mer. Det kan handla om utbildningsmöjligheter, att vara en del av ett globalt företag eller ha en flexibel arbetsplats. Varje bolag bör tänka igenom vad de kan erbjuda och ett bra första steg är naturligtvis att fråga experterna på området – de anställda
 2. Beskriv din personlighet
  Uppstickaren som vill förändra branschen, en hörnpelare med lång erfarenhet eller det lilla lokala bolaget som värnar om sin omgivning? Beskriv ditt bolag utöver hur och vad ni gör. Hur är företagskulturen? Var tydlig med vision, mission och målsättning för de närmaste åren. Du vill attrahera kompetenser som redan från början blir positiva till riktningen för bolaget.
 3. Nyckelkompetenser
  Lista vilka kompetenser som är kritiska för verksamheten och se till att hålla koll på vilka företag ni konkurrerar med om dessa. Denna målgrupp är viktigast att rikta in sig på i sin employer branding. Ta också i beaktning vilken erfarenhetsnivå som är relevant. Om en betydande del av nyckelkompetenserna börjar närma sig pensionsåldern är det kanske lämpligt att få in mindre erfarna talanger som kan läras upp på plats för att sedan ta verksamheten vidare. Ett tillväxtbolag där anställda tidigare suttit på flera stolar samtidigt har däremot kanske behov av erfaren specialistkompetens framöver.
 4. Sätt en employer brandning-plan
  Nu är det äntligen dags för det riktigt roliga – planera och producera content som stödjer ditt arbetsgivarvarumärke. Sätt en plan för vad som ska kommuniceras, till vem och i vilka kanaler samt hur ofta. En tydlig målbild är viktig och ger dessutom tyngd för att prioritera employer branding-arbetet internt.
 5. Kanalval
  Nu när du vet mer om vad du ska förmedla och till vem är det dags att börja tänka på kanalval. Generellt kan man säga att beroende på vilka generation man tillhör använder man olika kanaler för att ta till sig kommunikation men även erfarenhet och yrkeskategori påverkar.
Generation X – LinkedIn är den självklara kanalen

Gen X (f 1965-80) använder framför allt Facebook, Instagram och LinkedIn som sociala kanaler. De använder kanalerna för olika behov och uppskattar LinkedIn för professionella kontakter relaterade till arbete, framför allt inom yrkeskategorier som kräver vidareutbildning eller specialistkompetens. Med ofta lång arbetslivserfarenhet vet Gen X vad de vill få ut av sin nästa arbetsplats och de lägger stor vikt vid prestationer, företagskultur och trovärdighet. Ett bra sätt att lyfta företagskulturen kan vara att introducera medarbetare på ett personligare och kreativt sätt.

Generation Z – social närvaro i flera kanaler

Gen Z (f 1995-2012) är uppvuxna i en digital värld och är kräsna med vad de lägger sin uppmärksamhet på. Att få Gen Z att stanna upp i sitt flöde kräver att innehållet tilltalar dem direkt. Video är uppskattat och ger möjlighet att förmedla information och känsla samtidigt. Gen Z använder sociala medier för research och lägger stor vikt vid värderingar och transparens. Viktigt att finnas tillgänglig i flera sociala medier och autenticitet är viktigare än en perfekt polerad yta.