AppelbergDesign

Engagerade medarbetare nyckeln när hela Scania stannar för klimatet

By September 20, 2019 No Comments

Hållbarhetchef Andreas Follér om Scania Climate Day: “Ska vi lyckas i kampen mot klimatförändringarna måste vi ha med alla anställda på resan.”

Scania Climate Day

Den 20 september stannar verksamheten under en timme på Scanias alla anläggningar och kontor i hela världen. På Scania Climate day ska alla företagets 52 000 anställda vidareutbildas i hållbarhet. Appelberg har hjälpt till att skapa engagemang och uppmärksamhet kring initiativet.

Ska vi lyckas i kampen mot klimatförändringarna måste vi ha med alla anställda på resan. Så resonerade Scania när företaget tog beslutet om att stoppa all verksamhet under en timme. För att skapa extra fokus på frågan har Scania lagt klimatdagen i samband med FN:s klimatmöte i New York, dit Greta Thunberg seglat över Atlanten för att delta i.

Utbildning, kunskap och delaktighet är nyckelorden under den öronmärkta timmen då medarbetarna får lära sig mer om klimatförändringarna och dessutom möjlighet att ge sina idéer kring hur företaget ska bli långsiktigt hållbart.

Appelberg har varit delaktiga i att informera om och inspirera till det enorma evenemanget. Vi producerar film, roll-ups, animerad information som rullar på bildskärmar på anläggningar och kontor, och en 16-sidig broschyr som översatts till 33 språk för att delas ut till alla anställda. Broschyren innehåller fakta om klimatförändringarna och Scanias mål och strategier för att tackla dem.

– Men samtidigt är den också ett arbetsverktyg där arbetsgrupper får jobba fram sina idéer för hur Scania kan förbättra arbetet med hållbarhet i alla aspekter av verksamheten ytterligare, säger Scanias hållbarhetchef Andreas Follér. Vi har lagt ned mycket tid och resurser för att skapa en helhet kring frågan, och utbildat mellanchefer i hur de ska använda informationsmaterialet.

Att producera en trycksak på 33 språk på kort tid var en logistisk utmaning.

– Det var häftigt att vi lyckades producera broschyren och hantera alla språk trots att tiden var knapp, säger Per-Ola Knutas, projektledare på Appelberg. Det är också enormt roligt och inspirerande att vara en del av Scanias angelägna klimatinitiativ.