Vi på Appelberg

Inkludo – spelet som sätter medmänsklighet i fokus

By November 4, 2019 No Comments
spelet Inkludo

Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Spelet Inkludo hjälper dig och dina kollegor att skapa en mer attraktiv och medmänsklig arbetsplats. Appelberg har på uppdrag av Prevent tagit fram koncept och design för spelet.

Första steget för att förebygga kränkningar är att prata om hur man har det på jobbet. Hur gör man det på bästa sätt? Prevent vände sig till Appelberg för att få hjälp med att ta fram ett diskussionsspel som på ett enkelt och prestigelöst sätt skapar diskussioner om ett känsligt och viktigt ämne.

Spelet döptes till Inkludo och Appelberg har ansvarat för koncept och design.

Johannah Lindquist är projektledare på Appelberg. Hon berättar att konceptarbetet startade med en diskussion om att vad som är acceptabelt för en person inte behöver vara det för någon annan. En person kanske tar väldigt illa vid sig över att inte bli tillfrågad att följa med ut på lunch medan en annan person kanske inte alls bryr sig,

– Att sätta fokus på att vi kan ha olika uppfattning om samma situation och skapa större förståelse för varandra har varit en ledstjärna i arbetet, säger Johannah Lindquist.

Inkludo spelas i grupp med en spelledare som ansvarar för att alla deltagare ser frågor och svar på en datorskärm tillsammans. Deltagarna spelar spelet i sina mobiltelefoner och diskuterar frågorna öppet i grupp.

Tanken är att spelet ska sätta igång viktiga samtal om hur det ser ut på arbetsplatsen i dag och hur deltagarna skulle vilja ha det.

Malin Drougge, projektledare på Prevent, har fått ta emot flera positiva reaktioner sedan Inkludo lanserades i mitten av oktober.

– Många tycker att spelet varit användbart och verkligen bidragit till att få igång diskussionerna på arbetsplatserna. Vi har även fått fin feedback på designen och avataren som guidar genom spelet, säger Malin Drougge.

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.