AppelbergContent marketingDigitaltFilmKundcaseSociala medier

Konsult på arbetsplatsen skapar nya möjligheter

By May 23, 2018 No Comments

Externt perspektiv, specialkompetens och nya idéer. Alla företag har något att vinna på inhyrd kompetens. Och i än högre grad om konsulten fysiskt arbetar på arbetsplatsen.

 

Flera av Appelbergs kunder väljer att ha sina konsulter placerade på arbetsplatsen. Genom att konsulten är på plats kan den få en djupare förståelse för företaget. Därav blir personen en del i teamet och kan genomföra kontinuerliga avstämningar öga mot öga.

Scania: ”Konsulten får en annan förståelse”

På Scanias redaktion i Södertälje sitter flera konsulter från Appelberg. De bidrar med specialkompetens, inspiration, driv och nya idéer.

– Tillsammans med våra erfarna medarbetare kan de lyfta vår kommunikation så att den optimeras utifrån målgrupp och kanal. Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och konsultens närvaro är en viktig styrka hos oss, säger Ann-Helen Tolleman, chefredaktör online-kanaler på Scania.

Kommunikationsavdelningen inleder varje morgon med ett redaktionsmöte. Som en i teamet skapar konsulten en förståelse för vad och hur Scania vill kommunicera. Detta skulle inte vara möjligt om konsulten inte var på plats. Konsulten får därigenom en större kunskap om företagets affär, organisation och produkter.

– Uppstår frågor eller funderingar kring innehåll eller utförande finns det alltid någon att bolla med. Dessutom får konsulten ansikten på de personer som är med i teamet. Men konsulten får också insikt i företagets kultur, värderingar och bygger därmed kunskap som är svår att överföra på distans.

Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och konsultens närvaro på plats är en viktig styrka.” – Ann-Helen Tolleman, chefredaktör online-kanaler på Scania

Lättare göra ett bra jobb

Nicolaus Daun är en av Appelbergs konsulter på Scania. Som webbredaktör för Scania.com, intranät och sociala kanaler tycker han att den närvaron på plats skapar bättre förutsättningar för kvalitativt arbete.

– Du lär känna företaget och människorna som jobbar där djupare. Därigenom får du större förståelse för deras vision och strategi, säger han.

På plats i Södertälje ser han nya möjligheter i sin roll som konsult.

– Kommunikationen blir lättare och risken för missförstånd mindre. Man har dessutom chans att komma in tidigare i projekt, redan när det är en idé på ett spånmöte.

Lärarförbundet: ”Ger högre kvalitet”

Även Appelbergs kund Lärarförbundet ser stora fördelar med att deras inhyrda konsulter fysiskt arbetar på plats hos dem.

– Att ha en konsult på plats ger högre kvalitet då man jobbar tajtare ihop. För att lyckas med kommunikation i dag krävs samarbete och snabbhet. Något som blir mycket lättare med en konsult på plats, säger Johan Tufvesson, tf enhetschef på Lärarförbundets enhet för medlemskommunikation.

Djupare inblick i värdegrund och arbetssätt

Emma Pettersson är social media manager på Appelberg. Hon arbetade under sex månader som digital kommunikatör hos Lärarförbundet. När hon producerade redaktionellt innehåll och skötte de sociala kanalerna, underlättade det att vara nära förbundets medarbetare.

– Fördelarna med att vara på plats var att jag fick en djupare inblick i förbundets värdegrund och arbetssätt. Jag kunde därmed se till att min kommunikation andades Lärarförbundet, säger hon.

Behöver du förstärkning?

Kontakta Rebecka Björhn på 0736 96 66 40 eller [email protected].