AppelbergContent marketingDigitaltFilmKundcaseSociala medierTips från coachen

Konsult på arbetsplatsen skapar nya möjligheter

By 23 May, 2018 No Comments

Externt perspektiv, specialkompetens och nya idéer – alla företag har något att vinna på inhyrd kompetens. Och i än högre grad om konsulten fysiskt arbetar på arbetsplatsen.

 

Flera av Appelbergs kunder väljer att ha sina konsulter placerade på arbetsplatsen. På plats kan konsulten få en djupare förståelse för företaget, bli en i teamet och göra kontinuerliga avstämningar öga mot öga.

Scania: ”Konsulten får en annan förståelse”

På Scania i Södertälje sitter flera konsulter från Appelberg. De bidrar med specialkompetens, inspiration, driv och nya idéer.

– Tillsammans med våra erfarna medarbetare i redaktionen kan de lyfta vår kommunikation så att den blir optimal utifrån målgrupp och kanal. Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och konsultens närvaro på plats är en viktig styrka hos oss, säger Ann-Helen Tolleman, chefredaktör online-kanaler på Scania.

Kommunikationsavdelningen inleder varje morgon med ett redaktionsmöte. Som en i teamet skapar konsulten en förståelse för vad och hur Scania vill kommunicera, som inte skulle vara möjlig om konsulten inte var på plats. Konsulten får därigenom kunskap om företagets affär, organisation och produkter.

– Uppstår frågor eller funderingar kring innehåll eller utförande finns det alltid någon på plats att bolla med, öga mot öga. Dessutom får konsulten ansikten på de personer hen arbetar tillsammans med, insikt i företagets kultur och värderingar och bygger därmed kunskap som är svår att överföra på distans, fortsätter hon.

Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och konsultens närvaro på plats är en viktig styrka hos oss” – Ann-Helen Tolleman, chefredaktör online-kanaler på Scania

Lättare göra ett bra jobb

Nicolaus Daun är en av Appelbergs konsulter på Scania och på plats två dagar i veckan. Som webbredaktör för Scania.com, intranät och sociala kanaler tycker han att den fysiska närvaron skapar bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb.

– Man lär känna företaget och människorna som jobbar där djupare och får därigenom större förståelse för deras vision och strategi. Då blir det lättare att göra ett bra jobb, säger han.

På plats i Södertälje ser han nya möjligheter i sin roll som konsult.

– Kommunikationen blir lättare och risken för missförstånd mindre. Man har dessutom chans att komma in tidigare i projekt – redan när det enbart är en idé på ett spånmöte.

Lärarförbundet: ”Ger högre kvalitet”

Även Appelbergs kund Lärarförbundet ser stora fördelar med att deras inhyrda konsulter fysiskt arbetar på plats hos dem.

– Att ha en konsult på plats som jobbar tillsammans med det fast anställda teamet innebär att man jobbar tajtare ihop och det ger högre kvalitet. För att lyckas med kommunikation i dag krävs samarbete och snabbhet, och det blir mycket lättare med en konsult på plats, säger Johan Tufvesson, tf enhetschef på Lärarförbundets enhet för medlemskommunikation.

Djupare inblick i värdegrund och arbetssätt

Emma Pettersson är social media manager på Appelberg och arbetade under sex månader som digital kommunikatör hos Lärarförbundet. När hon producerade redaktionellt innehåll och skötte de sociala kanalerna, underlättade det att vara nära förbundets medarbetare.

– Fördelarna med att vara på plats var att jag fick en djupare inblick i förbundets värdegrund och arbetssätt. Jag kunde därmed se till att min kommunikation andades Lärarförbundet, säger hon.

 

Behöver du förstärkning?

Kontakta Rebecka Björhn på 0736 96 66 40 eller [email protected]