Content marketing

Mångfald och jämställdhet i kommunikation är ditt ansvar

By September 10, 2018 No Comments

Ett företag eller en organisation som inte aktivt arbetar med mångfald och jämställdhet förlorar snabbt sin attraktionskraft. Inkluderande kommunikation är ditt ansvar och en förutsättning för att du ska vara relevant för din målgrupp.

Det finns otaliga exempel på kommunikation som, ofta omedvetet, riktats mot en publik som inte fullt ut motsvarar hur samhället ser ut. Man glömmer helt enkelt bort att tänka i termer av ursprung, kön eller geografi. Om människor i en målgrupp ska känna sig inkluderade måste det finnas en dörr på glänt oberoende av ålder, yrke, sexuell läggning och annat. För så ser samhället – och dina kunder ut.

Därmed inte sagt att varje text, podcast eller film alltid måste tilltala alla – tvärtom. Målsättningen bör i stället vara att vidga perspektivet och låta olikheterna få full representation. Det åstadkommer du genom att i valet av bilder, intervjupersoner och ämnen ständigt sträva efter att spegla världen.

Vill du veta mer?

Kontakta vår tf VD Petra Malm på 076 527 54 02 eller [email protected]