Content marketingEventSeminarium

Så kommunicerar du om hållbarhet

By December 11, 2019 No Comments

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB och Marita Wengelin, PR-chef och presschef på Max Burgers delade med sig av sina erfarenheter om att kommunicera hållbarhet på Appelbergs frukostseminarium. Det gäller att vara påläst, lite av allkonstnär och kunna mycket om mycket, var deras reflektion.

Tisdag morgon i början av december, Appelbergs kök är fullsatt av kommunikatörer och marknadsförare. Vad är det som lockar? Jo, hållbarhet – ämnet på allas läppar den här hösten. Men hur kommunicerar man kring detta ämne? SSAB och Max Burgers är två företag som satsat stort på hållbarhetskommunikation och på Appelbergs frukostseminarium delade Christina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB och Marita Wengelin, PR-chef och presschef på Max Burgers med sig av sina erfarenheter.

Hur har rollen om hållberhetschef förändrats?
– I dag gäller det att vara lite av allkonstnär, man måsta kunna många olika saker, måsta kunna mycket om mycket och ha koll på läget. Det är också viktigt för mig att sätta mig in i våra kunders värld, säger Christina Friborg.
SSAB tillverkar stål och företagets masugnar släpper ut stora mängder koldioxid. För några år sedan initierade företaget tillsammans med Vattenfall och LKAB en produktionsmetod där utsläppen på sikt kan komma ner till noll. Det har inneburit mycket positiv publicitet för SSAB, men allt som oftast beskrivs företaget ändå som miljöbov i medierna då de hamnar högt upp på listor över företag som släpper ut mest CO2. Christina Friborg medgav att hon ibland retar sig på hur negativt företaget framställs.
– Men jag kan förstå att journalister har krav på sig att det ska gå fort och inte hinner sätta sig in hur komplext området är.
Även livsmedelsindustrin har fått en del kritik för trovärdigheten i sina hållbarhetssatsningar. Max har tagit position som ledande inom hållbarhetsarbetet genom att satsa stort på gröna alternativ och att hela menyn är klimatpositiv. Marita Wengelin menar att hållbarhet är ett stort område och man som företag måste begränsa sig. Max har valt hälsa, rättvisa och miljö. Hon rekommenderar också att titta på hela värdekedjan.
– Du kan bli överraskad var i värdekedjan du hittar de stora utsläppen. Det är viktigt att mäta allt, säger Marita.
Hennes tips när det gäller att stävja kunskapsluckor när journalister inte hinner med är att se till att ta fram faktablad, tipsa om länkar och så vidare.
– Om det blir tokiga rubriker så bemöt kritiken, ta kontakt och korrigera.

Hur ska man bemöta frågan om att det bara är vinst som styr företagen?
– Om vi ska finnas i framtiden måste vi vara del av lösningen, det går inte att bara fokusera på kortsiktig vinst, säger Christina.
Marita menar att det också handlar om mod.
– Vi har valt att ta på oss ledartröjan, vara pionjär och det kräver mod. Men om det visar sig att något inte fungerar måste vi också våga välja bort, vara beredda backa.
– Men framför allt gäller det att framhärda i sin övertygelse, inte överge sina värderingar. De företagen står starka i debatten, säger Marita.
De flesta företagen arbetar i dag med FN:s 17 globala mål, och många företag försöker visa vilka mål som är kopplade till verksamheten.
– Men målen är skrivna för länder, inte företag. Därför blir målen lite trubbiga. Mitt tips är att titta på delmålen istället, då blir det tydligare. Både för oss som företag som ska kommunicera om målen och för våra målgrupper, säger Christina.

Moderator på frukostseminariet var Per-Ola Knutas, projektledare med flera års erfarenhet av hållbarhetskommunikation på Appelberg Publishing.

Text: Petra Lodén