AppelbergContent marketingEmployer BrandingUtbildning

Employer branding för generation X och Z – så skiljer den sig åt

By October 18, 2022 No Comments
employer-branding

Vad är det egentligen som skiljer generation X mot generation Z:s förväntningar på arbetsmarknaden och hur de uppfattar ett företags Employer Branding? Arbetsmarknaden består av flera generationer av potentiella medarbetare vilket innebär att det är en väldigt bred målgrupp att kommunicera med och nå ut till.

Ett generiskt budskap har svårt att få genomslag eftersom olika generationer tar till sig budskap på olika sätt och är intresserade av olika saker. Därför är det viktigt att tänka på målgruppens beteenden och anpassa sin kommunikation utifrån dess drivkrafter.

Här kommer några tips kring hur du kan tänka när ditt företag ska kommunicera med generation X och Z  gällande Employer Branding. Vilket innehåll fungerar bäst för den målgrupp ni vill nå ut till? Vad ska ni säga och i vilka kanaler bör ni synas?

LinkedIn är en självklar kanal för generation X

Generation X är födda mellan 1965-1980 och tillbringar tid på både Facebook, Instagram och LinkedIn. Just LinkedIn är en särskilt populär nätverksplattform där man är beredd och redo att ta till sig information från ett företag. Plattformen används ofta i jobbsökande syfte och i och med dess mer formella karaktär passar LinkedIn extra bra när ni vill jobba med Employer Branding och stärka ert varumärke som arbetsgivare.

Visa upp ditt företags förmåner

För Generation X är det viktigt att företag lyfter fram de fördelar och förmåner som en anställning hos dem innebär. Du talar till en generation med lång erfarenhet på arbetsmarknaden och därmed tydliga preferenser. Det är viktigt att försöka övertyga om att din arbetsplats överträffar de andra alternativen för den arbetssökande och det finns flera sätt att göra det på.

Visa på företagets expertis genom att utbilda, inspirera eller presentera utmärkelser eller priser som ditt företag vunnit. Statistik och siffror kan också vara ett effektivt sätt att presentera information för att locka målgruppen.

Personlig och kreativ företagskultur</3>

Seriös tonalitet som skapar trovärdighet är av stor vikt, men det är också effektivt att lyfta fram företagskulturen genom att exempelvis introducera medarbetare på ett personligt och kreativt sätt. För Generation X är anställningstrygghet en prioritet, därför bör ditt företag tydliggöra att det är en viktig aspekt som ni jobbar med och att ni värdesätter era medarbetare.

Social närvaro i flera kanaler är viktigt för generation Z

Generation Z är födda mellan 1995-2012 och har vuxit upp under övergången till ett allt mer digitalt samhälle där tillvaron hela tiden har präglats av marknadsföringsbudskap i överflöd. Det har medfört ett mer selektivt förhållningssätt, vilket gör det till en större utmaning att nå och påverka denna generation.

I och med deras korta uppmärksamhetsspann spelar det första intrycket, det vill säga de första sekunderna, stor roll. Det handlar om komprimerade och intresseväckande budskap som sticker ut och fångar uppmärksamhet direkt. Video är därför ett effektivt format att använda till denna målgrupp.

En annan aspekt att ta hänsyn till är ”syns du inte så finns du inte”. Därför är ditt företags aktiva närvaro på sociala medier av högsta prioritet. Eftersom Generation Z ser de sociala kanalerna som en del av sin research är det viktigt att ha en aktiv närvaro i inte bara en, utan i flera kanaler.

När det handlar om Employer Branding är Instagram och LinkedIn är viktiga kanaler. Men även TikTok växer och matchar målgruppen bra. Här går det att vara kreativ, underhållande och personlig med er Employer Branding.

Autentiskt och transparens är ledord

En annan aspekt av Generation Z är att de har en tydlig omvärldsuppfattning och är ofta pålästa vilket medför att många också är värderingsstyrda. Därför är det en fördel att vara transparent med företagets värderingar – och att vara autentisk. Jobbar ditt företag på något sätt för en mer hållbar framtid eller tar ställning i andra viktiga samhällsfrågor är det bra exempel på hur ni kan framstå som autentiska.

Ett sätt är att jobba med storytelling är att till exempel låta medarbetare få dokumentera en arbetsdag eller låta målgruppen få en inblick i hur det kan se ut under en konferens, ett möte eller en afterwork. Eftersom företagskulturen spelar en stor roll för Generation Z är det positivt att låta dem ta del av det som gör just ditt företag till en attraktiv arbetsplats.

Nya krav på arbetsplatsen

Till följd av pandemin har denna generation precis som andra börjat ställa fler krav på sin fysiska arbetsplats. Generation Z uppskattar möjligheten att kunna arbeta på distans och att arbetsgivaren tillhandahåller ny teknik. De vill även ges möjlighet att vara engagerade och utveckla sin arbetsplats. Därför kan det vara bra att försöka få fram en känsla av vilka karriärmöjligheter och kompetensutveckling som ditt företag erbjuder.

Generation Z har myntat begreppet ”work-life-balance”, vilket handlar om att få möjlighet till balans mellan arbetsliv och fritid. Som potentiell arbetsgivare är det bra att inte bara berätta att, utan också visa hur, ni som företag jobbar för en god work-life-balance.

gabiella dahlstedt

Att komma igång med företagets Employer Branding kräver resurser men behöver inte vara svårt. Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Gabriella Dahlstedt, COO

[email protected] | +46 (0)76 527 54 49

Kontakta mig här