AppelbergContent marketingDistribution

Därför är det så viktigt med en kommunikationsstrategi

By November 4, 2022 No Comments
strategi

Det är lätt att tänka att det som syns är det som är viktigast och ger mest effekt, men riktigt så är det inte alltid. I stället för att bara lägga fokus på produktion av olika typer av content, tänk långsiktig och lägg kraft på processen som leder fram till produktionen. Men glöm inte heller bort vad som händer med innehållet efter att det är producerat och publicerat. En kommunikationsstrategi ska finnas där och hålla er i handen genom hela processen. Här går vi igenom vad som bör ingå i er kommunikationsstrategi.

Steg 1 – Strategi

Har ni en lansering, vill etablera er på en ny marknad, kommunicera ert arbetsgivarvarumärke eller berätta om ert hållbarhetsarbete? Toppen! Men innan ni sätter i gång bör ni titta på vilken kommunikativ grund ni har att stå på. Exempel på frågor ni behöver ställa er inledningsvis är ”Har vi en tydlig och aktuell kommunikationsstrategi?”, ”Har vi en uppdaterad grafisk profil med rätt tonalitet?” och ”Har vi gjort en målgruppsanalys och utifrån den tänkt innehåll och kanalval?”. Om detta inte är på plats är det här ni börjar. Detta är grunden i er strategi.

Steg 2 – Produktion

När det finns en tydlig strategi att luta sig mot blir det enklare att få kommunikationssaktiviteterna att hänga ihop och jobba mot samma slutmål. Enklast gör ni detta genom att ta fram en contentplan kring det ni vill kommunicera. Att jobba utifrån en contentplan har många fördelar. Det strukturerar upp ert arbete vilket gör att alla aktiviter kan följa samma röda tråd och därför tillföra till en helhet. Det är både kostnadseffektivt och sparar in onödiga resurser. Att konsumenterna får intrycket att ert företags aktivitet följer en plan gör att lojaliteten för ert varumärke stärks.

Steg 3 – Spridning/Distribution

När du tagit fram din strategi och sen producerat content är det helt avgörande för dess framgång att tänka på hur innehållet ska nå din målgrupp. Vilka är era målgrupper och i vilka kanaler finns de? Spridningen eller distributionen som det också kallas bör egentligen finnas med i åtanke när strategin tas fram. Din kommunikation når inte fram om du inte distribuerar den rätt och därför är det viktigt att lägga tid på att veta hur den ska göras. Sedan handlar det om att ständigt utvärdera utfallet av hur dina budskap har nått ut och vad de gett för effekt. Det ger viktiga insikter inför framtiden. Kanske vill du också visa ditt innehåll i traditionella kanaler, som print och broschyrer.

Läs mer om våra tips kring distribution och betald räckvidd här.

Därför är en kommunikationsstrategi så viktig

  • Den ger er en röd tråd att följa genom hela marknadsföringsarbetet
  • För att synliggöra en koppling mellan affärsidé, företagsvision, målgrupp, produktion och distribution- vilket stärker ert varumärke
  • För att era kommunikationsaktiviteter ska hänga ihop
  • För att kunna få en lojal målgrupp och bygga på långsiktiga kundrelationer

Så, oavsett vad ni vill kommunicera är det viktigt att jobba med alla delar i processen. Att veta vilka ni är, vad ni vill säga och vilka som lyssnar skapar bra förutsättningar för att till exempel den fina film ni producerar verkligen får målgruppen intresserad av era tjänster eller produkter. Förhoppningsvis leder det till en lojal målgrupp som ni kan ha en långsiktig relation med.

Läs vårt inlägg om contentplan för att ta nästa steg i processen. 

gabiella dahlstedt

Behöver ditt företag hjälp i något av dessa steg, i att ta fram eller bearbeta en redan befintlig strategiplan? Vi på Appelberg hjälper dig mer än gärna.

 

Gabriella Dahlstedt, COO

[email protected] | +46 (0)76 527 54 49

Kontakta mig här