AppelbergStrategi

Därför ska ni ha en strategi för er kommunikation

By October 24, 2022 No Comments
Medarbetare sitter i möte och pratar strategi

Med en tydlig strategi och planering skapas förutsättning för målgruppsanpassad och träffsäker kommunikation som ger effekt. En strategi säkerställer att kommunikationen faktiskt bidrar till de övergripande målen och hjälper till att skapa en röd tråd, kontinuitet och en grund för det dagliga kommunikationsarbetet. Den hjälper er även att veta vad ni ska följa upp och titta på när ni utvärderar kommunikationen.

Att ha en strategi med mål att utgå från skapar både intern samsyn kring varför ni gör det ni gör och hjälper er att prioritera vad ni ska kommunicera kring. Den hjälper er att välja ut och lyfta de mest relevanta och intressanta områdena för er målgrupp, och sen skapa anpassad kommunikation, producerat för rätt kanal. När strategin väl är på plats finns alla möjligheter för kreativitet och spontanitet. Oavsett format och distribution grundar sig kommunikationen ändå alltid i syftet, bidrar till målen och har mottagaren i fokus.

Bygga varumärke, men också möjliggöra konvertering

Er kommunikation ska stärka ert företagets varumärke och skapa varumärkeskännedom på lång sikt. Samtidigt ska kommunikationen också arbeta för mer kortsiktiga, taktiska och resultatbaserade mål. Mellan dessa båda uppgifter krävs en balans och medveten prioritering. Det sägs ofta att man ska fördela kommunikationsinsatserna så att 60% av insatserna läggs på varumärkesbyggande kommunikation och 40% på resultat- och säljdrivande kommunikation. Hur ni än väljer att fördela insatserna är det viktigt att komma ihåg att de hänger ihop. Utåt sett är ni ett och samma företag i alla delar av er kommunikation så tonalitet och känsla behöver vara i samspel oavsett era interna mål. På lång sikt underlättar också god varumärkeskännedom för de kortsiktiga och taktiska insatserna. Så även om ni inte ser alla resultatet direkt, ha tålamod och våga tänk och prioritera både kort- och långsiktig kommunikation.

5 skäl att satsa på en strategi

  1. En plan och en övergripande tanke är en förutsättning för att skapa målgruppsanpassad och träffsäker kommunikation som ger effekt.
  2. Strategin säkerställer att kommunikationen bidrar till företagets vision, övergripande mål och affärsnytta.
  3. Strategin hjälper till att skapa en röd tråd, helhetstänk och en grund för det dagliga kommunikationsarbetet.
  4. Hjälper er att skapa relevant kommunikation med mottagaren i fokus
  5. Strategi med tillhörande contentplan bidrar till ett mer strukturerat och effektivt internt arbetssätt internt.

gabiella dahlstedt

Behöver ditt företag hjälp med att ta fram eller bearbeta en redan befintlig strategiplan? Vi på Appelberg hjälper dig mer än gärna.

 

Gabriella Dahlstedt, COO

[email protected] | +46 (0)76 527 54 49

Kontakta mig här