Kund

Scania

Uppdrag

Stärka Scanias inhouse redaktion med en specialist som kan arbeta med alla kanaler varje dag.

Tjänster

Projektledning
Sociala medier redkationellt
Sociala medier reklam
Content management

”Tillsammans med våra egna erfarna kollegor är konsulten ett utmärkt komplement som höjer och optimerar vår kommunikation till våra målgrupper och kanaler. Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och att vara på plats är en viktig styrka för oss. ”

Ann-Helen Tolleman
Chefredaktör, onlinekanaler, Scania Group
Uppdrag

Scania är en världsledande tillverkare av kommersiella fordon med en strategi att driva övergången mot hållbara transporter. I den hårt konkurrensutsatta miljö där företaget verkar är kommunikation centralt. För att nå sina målgrupper och fortsätta att bygga ett starkt varumärke måste företaget ha ett konsekvent budskap som optimeras för olika målgrupper och kanaler. Eftersom effektiv kommunikation kräver snabbt agerande tog Scania det strategiska beslutet att lägga till en konsult från Appelberg till sin kommunikationsorganisation – någon som bidrar med innovation, ett utifrån-perspektiv och specialiserad kompetens.

Lösning

En innehållsproducent från Appelberg blev en del av Scanias redaktion och var delaktig i det dagliga arbetet med Scania Groups olika kanaler. Kombinationen av intern och extern kompetens skapar en kommunikativ fördel som förbättras av att konsulten arbetade på plats på Scanias huvudkontor i Södertälje. Att konsulten är en integrerad del av teamet skapar en djupare förståelse för verksamheten, organisationen och produkterna. Regelbundna möten med feedback minskar risken för missförstånd och konsulten kan bidra med specialiserad kunskap redan i brainstorming och planering.

Låt oss arbeta tillsammans!

Låter det intressant?