Kund

Scania

Uppgift

Förse Scanias digitala redaktionsteam med en specialist som kan arbeta med alla onlinekanaler varje dag.

Tjänster

Projektledning
Sociala medier redkationellt
Sociala medier reklam
Content management

”Tillsammans med våra egna erfarna kollegor är konsulten ett utmärkt komplement som höjer och optimerar vår kommunikation till våra målgrupper och kanaler. Kombinationen av erfarenhet, affärskunskap och att vara på plats är en viktig styrka för oss. ”

Ann-Helen Tolleman
Chefredaktör, onlinekanaler, Scania Group
Uppdrag

Scania är världsledande tillverkare av kommersiella fordon med en strategi att driva övergången mot hållbara transporter. I den hårt konkurrensutsatta miljö där företaget verkar är kommunikation centralt. För att nå sin målgrupp och fortsätta bygga ett starkt varumärke måste företaget ha ett konsekvent budskap som kan optimeras för olika målgrupper och kanaler. Eftersom effektiv online-kommunikation kräver snabbt agerande tog Scania det strategiska beslutet att lägga till en konsult från Appelberg till sin kommunikationsorganisation – någon som bidrar med innovation, ett utifrån-perspektiv och specialiserad kompetens.

Lösning

Med en webbredaktör från Appelberg som varje dag arbetar med Scania Groups olika kanaler, skapar företaget nya möjligheter för sin kommunikation. Kombinationen av intern och extern kompetens skapar en kommunikativ fördel som förbättras av att konsulten arbetar på plats på Scanias huvudkontor i Södertälje. Att ha en konsult integrerad i teamet skapar en djupare förståelse för verksamheten, organisationen och produkterna. Regelbundna möten med feedback minskar risken för missförstånd och konsulten kan bidra med specialiserad kunskap redan i brainstorming och förprojektmöten.

Låt oss arbeta tillsammans!

Låter det intressant?