Kund
Alfa Laval
År

2019

Tjänster
  • Projektledning
    Text
    Foto
    Art direction
    Layout

“Alfa Laval gör en seriös satsning på content och man är mycket noggrann med formen och bildspråket”

Petra Lodén
Projektledare / redaktör, Appelberg

Uppdrag och lösning

Alfa Lavals Here gjordes av Appelberg redan när byråns grundare Olle Appelberg var vd på 1990-talet. Nu är produktionen tillbaka hos Appelberg, i nytt format.
Here ska spegla det nya Alfa Laval där viktiga nyckelord är framtid och optimism och där hållbarhetsfrågorna är ytterst centrala. Bilderna får ta mycket plats och texterna är relevanta och högintressanta för målgruppen.

– Det är viktigt för Alfa Laval att Here följer vissa delar av företagets övergripande formspråk, men samtidigt ska en redaktionell produkt ha en egen identitet, det var alla i teamet överens om. Jag tycker vi har kommit fram till en bra lösning där läsarna känner igen designkomponenter från koncernens övriga marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter, men de får ett magasin som har en stark och tydlig design, säger Markus Ljungblom, ansvarig Art Director.

Erkännanden

Publishingpriset 2019

Vill du veta mer?