Client

Hjärt-Lungfonden

Uppgift

Öka kännedomen om lungsjukdomar och nå journalister, politiker och beslutsfattare på olika nivåer.

Tjänster

Projektledning
Textproduktion
Editorial design
Art direction

“Rapporten ger en heltäckande bild av forskningens framsteg och utmaningar när det gäller lungsjukdom i Sverige.”

Ylva Carlsson
Projektledare/Redaktör, Appelberg 
Uppdrag

Hjärt-Lungfonden är en av de enskilt största bidragsgivarna till forskning och hjärt- och kärlsjukdom i Sverige. 1,9 miljoner svenskar är drabbade av lungsjukdomar. Astma är den enskilt största av sjukdomarna, cirka 800 000 barn och vuxna är drabbade. Cirka 50 0000 av dem har så pass svår astma att det innebär stora problem i vardagen. För att öka insamlingen till forskning ville Hjärt-Lungfonden öka kännedomen om sjukdomarnas allvar.

Lösning

För att öka kännedomen om lungsjukdomar lanserades Lungrapporten. Rapporten ger en heltäckande bild av forskningens framsteg och utmaningar när det gäller lungsjukdom i Sverige. Appelberg har ansvarat för redaktionell projektledning och grafisk form.

Det redaktionella innehållet i Lungrapporten stödjer Hjärt-Lungfondens vision om att fler människor ska få ett längre och friskare liv och att vägen dit går genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling och vård.

Lungrapporten är en faktabank i tryckt version, men innehållet kommer också att användas i många andra av Hjärt-Lungfondens kanaler under året, inte minst i PR- och opinionsbildande syfte. Primär målgrupp är journalister, politiker och beslutsfattare på olika nivåer.

Effekt

Genomslaget i medierna blev stort på lanseringsdagen 16 maj 2017. Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung medverkade i morgonsändningarna i både SVT och TV4. Även flera andra medier rapporterade om nyheter från rapporten.

Genom att göra fler personer medvetna om forskningens betydelse är chanserna större att Hjärt-Lungfonden ökar sin insamling. På så sätt kan fler liv räddas.

Let’s work together

Sounds interesting?