Kund
Hjärt-Lungfonden
Tjänster
  • Tjänster
    Projektledning
    Copywriting
    Redaktionell design
    Design

“Rapporten ger en omfattande bild av forskningens framsteg och utmaningarna inom lungsjukdomar.”

Ylva Carlsson
Projektledare/Redaktör, Appelberg

Uppdrag

Den svenska stiftelsen Hjärt-Lungfonden är en välgörenhetsorganisation som samlar in pengar och fördelar dem till hjärt-, lung- och vaskulärforskning. Det finns 1,9 miljoner svenskar som drabbas av lungsjukdomar. Astma är den vanligaste av sjukdomen, med cirka 800 000 barn och vuxna drabbade. Cirka 50 000 av dem har så svår astma att det medför stora problem i deras vardag. För att öka insamlingen för forskning ville Hjärt-Lungfonden öka medvetenheten om sjukdomens svårighetsgrad.

Lösning

För att öka medvetenheten om lungsjukdomar lanserades Lungrapporten. Rapporten ger en omfattande bild av forskningens framsteg och utmaningar inom lungsjukdomar i Sverige. Appelberg ansvarar för redaktionell projektledning och grafisk design.

Lungrapportens redaktionella innehåll stöder Hjärt-Lungfondens vision om att fler människor ska ha längre och hälsosammare liv, och det uppnås genom forskning. Forskning leder till bättre diagnostik, behandling och vård.

Lungrapporten är en tryckt faktabank, men den används också inom många andra områden i Hjärt-Lungfondens kommunikationskanaler under året, inklusive PR och för att skapa åsikter. Primära målgrupper är journalister, politiker och beslutsfattare på olika nivåer.

Resultat

Mediekonsekvenserna var höga när rapporten lanserades i maj 2017. Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung deltog på morgonsändningar på SVT och TV4. Flera andra medier rapporterade också om höjdpunkterna från rapporten.
Genom att göra fler medvetna om vikten av forskning är chansen större att Hjärt-Lungfonden kan öka finansieringen. På så sätt kan fler liv räddas.

Vill du veta mer?