Kund
SIS
Tjänster
  • Texter
  • Design
  • Branding

“Med Magasinet S har vi visat att det går att förnya magasinformatet. Genom ett relevant innehåll och en genomtänkt design skapas engagemang med och bortom målgruppen”

Markus Ljungblom
Senior Art Director, Appelberg

Uppdrag

Genom sin form och sitt tilltal lockar Magasinet S till läsning hos betydligt fler än de redan insatta. Den bygger SIS varumärke i strategiskt viktiga målgrupper och fungerar som underlag för opinionsbildning, kundmöten och event.

Lösning

Appelberg har skapat ett varumärkesbyggande magasin om innovation, hållbarhet och affärsutveckling, med aktuellt och engagerade innehåll och en form som sticker ut och lockar till läsning. Magasinet S ger SIS möjlighet att öka kännedomen och kommunicera relevant innehåll, utan att prata specifikt om standarder. Innehållet i varje nummer sprids även digitalt i nyhetsbrev och sociala medier, och används som underlag för kundmöten och event.
För höstnumret 2019, som handlar om cirkulär ekonomi i modeindustrin, arrangerade vi en modeplåtning med redesignade kläder. Tidningen kom ut i samma veva som FN:s rapport om att modeindustrin orsakar större växthusgasutsläpp än flyget, och innehåller reportage och diskussion om branschens utmaningar och vad som krävs för att ställa om till en mer hållbar modell. Självklart trycktes tidningen på miljöcertifierat returpapper och den avslutas med en uppmaning till läsaren att se till att tidningen återanvänds – att cirkeln sluts.

Erkännanden

Nominerad Swedish Content Awards

Vill du veta mer?

Markus Ljungblom

Markus Ljungblom

Design Director