Kund

NetEnt

Uppgift

Kombinera ett showcase av sina produkter, tjänster och strategi och samtidigt tillhandahålla finansiell information till befintliga och potentiella aktieägare.

Tjänster
  • Redaktionell design
  • Textproduktion
  • Design
  • Branding
Erkännande

Nominerad Svenska Designpriset

Svenska Designpriset

”Vi är mycket nöjda med resultatet. Det är professionellt och kreativt bra utfört. Jag är också mycket nöjd med valet av papper, vilket jag tror ger publiceringen en extra finish. “

Sebastian Khalighy
Varumärkeschef, NetEnt
Uppdrag

NetEnt utvecklar spel och systemlösningar för online-kasinon. Företaget har en stark marknadsposition globalt. I årsredovisningen ville NetEnt att deras spelkaraktärer och företagets färgprofil skulle integreras med aktieägarinformationen.

Lösning

Skandinavisk ren design, i kombination med obestruket papper, ger årsredovisningen en seriös och komplett finansiell rapport, nära kopplad till textinnehållet. Samtidigt visualiserar spelkaraktärerna företagets verksamhet på ett lekfullt sätt. Ikonerna, texterna och den grafiska presentationen kan användas på nytt i andra sammanhang. Detta skapar mervärde och en sammanhängande identitet.

Årsredovisningen utökades också med ett nytt avsnitt som mer kraftfullt betonar företagets investeringsprofil. NetEnt är ett bra exempel på ett svenskt digitalt start-up med fokus på organisk tillväxt, en skalbar affärsmodell och medveten utveckling av talanger.

Behöver du hjälp med koncept och design av din årsrapport??