Kund

SKF

Uppgift

Att skapa inlägg för LinkedIn och Facebook för SKF Groups månatliga mediepaket.

Tjänster

Projektledning
Copywriting
Redaktionell design
Design

“Uppgiften är både en kreativ och strategisk, vilket gör att vi kan samarbeta med hela SKF-organisationen.”

Erik Aronsson
Projektledare / redaktör, Appelberg 

Uppdrag
Varje månad lämnar Appelberg ett förslag på inlägg och levererar sex inlägg för LinkedIn och Facebook efter att ha kommit överens med SKF:s socialamedieredaktör. Resultatet och effekten av inläggen har uppfyllt SKF:s mål, och nyligen utvidgades uppdraget till att omfatta inlägg på sociala medier riktade till målgruppen för SKF Distributör.

Lösning
Appelbergs team för sociala medier förser SKF med allt de behöver för en framgångsrik kampanj för sociala medier, från att sätta upp strategin och leverera text och bilder för inlägg, till att mäta effekter och analysera resultaten.

Effekt
Sedan 2018 förser Appelberg SKF med inlägg för LinkedIn och Facebook varje månad. De övergripande målen är att kommunicera SKF:s värdeerbjudande och stärka SKF-varumärket. SKF har ökat sitt engagemang på sociala medier och har nått en bredare publik på grund av samarbete med Appelberg.

Låter det intressant?