Kund

Saab

Tjänster
  • Research / intervjuer
  • Regissera
  • Foto
  • Redigering
  • Ljud
För Saab slutar inte affärsrelationen när kunden köpt ubåtar och flygplan. Ett engagemang med full service och stöd är avgörande för Saabs samarbete med sina kunder. I den här varumärkesfilmen med syfte att visa att man är en attraktiv arbetsgivare ville vi lyfta fram det mänskliga inslaget i en miljö som domineras av maskiner och teknisk innovation. Vi ville visa vad Saab gör för deras kunder även efter att produkten har levererats.

Uppdrag

Visa hur Saab ger smidigt och flexibelt stöd till sina partners.

Vill du veta mer?