Kund

Cementa

Uppgift

Cementa behövde öka sin närvaro på digitala plattformar, informera om det innovativa arbete företaget gör för att förbättra produkterna och strävan att bli klimatneutrala.

Tjänster
  • Strategi
  • Innehållsplan
  • Projektledning
  • Textproduktion
  • Foto
  • Design
  • Film
  • Sociala media
  • Distribution

”Uppdrag: öka trafiken till Cementas webbplats.”

Petra Lodén
Projektledare, Appelberg 

Uppdrag

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. De tillverkar och marknadsför cement. Cementa är ett högteknologiskt företag och vill minska klimatpåverkan. Appelberg har samarbetat med Cementa i många år. Under 2019 fanns det ett behov av att nå ut till nya målgrupper och arbeta strukturerade med digital kommunikation.

Lösning

Appelberg har utvecklat en innehållsstrategi tillsammans med Cementa. Under året producerar vi inspirerande berättelser i olika format, anpassade för olika kanaler. Filmen ovan är bara ett av många exempel. Vi pratar om vad Cementa gör, om produkter och projekt och vad företaget gör för att minimera påverkan på miljön och samhällen kring Cementas verksamhet. Hjälp med distribution är en viktig del av processen.

Effekt

Genom samarbete med Appelbergs systerföretag N365 har engagemanget för sociala medier ökat avsevärt och genererat många klick till webbplatsen. Med en begränsad budget har Cementa nått sin målgrupp och också fått mycket organisk distribution.

Vill du också öka ditt engagemang på sociala medier? Kontakta Petra Lodén, projektledare [email protected]

Låt oss samarbeta

Vill du också nå ut? Ta kontakt med oss.