Kund
Teknikföretagen
Tjänster
  • Branding
  • Illustration
  • UI/UX
Leverans
  • Redesign av logo
  • Riktlinjer för varumärke
  • Ikoner
  • Powerpoint-mallar

Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation och företrädare inom svensk industri. De 4200 medlemsföretagen är verksamma inom flera branscher som telekommunikation, metallindustri, elektronik, tillverkningsindustri, industrimaskiner, elkraft, instrumentteknik och transport. Tillsammans står medlemsbolagen för en tredjedel av Sveriges export.

Varumärket behövde en uppfräschning för att bättre illustrera deras erbjudande till sina medlemmar, både för befintliga och för att attrahera nya. Det var viktigt för Teknikföretagen att lyfta sin historik genom att låta den tidigare logotypen användas som inspiration för den nya designen. Ambitionen var att utveckla Teknikföretagens grafiska identitet och skapa en lättillgänglig, relevant och funktionell visuell upplevelse med inspiration av den tidigare designen.

Lösningen blev en enklare färgpalett i både logotyp och hela den visuella identiteten. Vi införde också ett nytt typsnitt Radikal, ett sans seriff-typsnitt med enkel och modern framtoning. Efter att den grundläggande grafiska profilen fanns på plats har vi införlivat den över hela Teknikföretagens verksamhet, från webbdesign till presentationsmaterial.

Färger och material

#e23d96

#358ccb

#37b550

#cadb44

Typografi

Logotypen

Teknikföretagen logotyp ska alltid användas i sin fulla form. Logotypen ska inte ändras. Logotypen har fasta avstånd mellan bokstäver och bokstäverna har fått en speciell design.

Friyta

Logotypen ska alltid placeras med marginal runt om. Minsta utrymme som omger logotypen bör vara minst lika med T-bokstavens höjd.

Ikoner

Gruppen av illustrationer innehåller ikoner inom marknadsföring, men de tjänar olika syften. Vanligtvis är ikoner mer exakta och är avsedda att skapa tydlighet i ämnet. De hjälper genom att bryta ner information och gör det enkelt att skanna igenom innehållet och göra det hierarkiskt.

 

Ikonraster

Ikonraster är en uppsättning regler som finns för att man ska vara konsekvent i hela uppsättningen av ikoner. Det är en väl utformad struktur där själva ikonuppsättning konstrueras.