Kund
Teknikföretagen
År

2018

Tjänster
  • Branding
  • Illustration
  • UI/UX
Leverans
  • Redesign av logo
  • Riktlinjer för varumärke
  • Ikoner
  • Powerpoint-mallar

Det var viktigt för Teknikföretagen att bekräfta sin historia och att få med en bit av alla tidigare varumärken i den nya designen. Vårt mål var att utveckla Teknikföretagens visuella identitet för att göra den kortfattad, relevant och funktionell samtidigt som man respekterar och bibehåller de unika egenskaperna hos det ursprungliga varumärket.

Färger och material

#e23d96

#358ccb

#37b550

#cadb44

Typografi

Logotypen

Teknikföretagen logotyp ska alltid användas i sin fulla form. Logotypen ska inte ändras. Logotypen har fasta avstånd mellan bokstäver och bokstäverna har fått en speciell design.

Friyta

Logotypen ska alltid placeras med marginal runt om. Minsta utrymme som omger logotypen bör vara minst lika med T-bokstavens höjd.

Ikoner

Gruppen av illustrationer innehåller ikoner inom marknadsföring, men de tjänar olika syften. Vanligtvis är ikoner mer exakta och är avsedda att skapa tydlighet i ämnet. De hjälper genom att bryta ner information och gör det enkelt att skanna igenom innehållet och göra det hierarkiskt.

 

Ikonraster

Ikonraster är en uppsättning regler som finns för att man ska vara konsekvent i hela uppsättningen av ikoner. Det är en väl utformad struktur där själva ikonuppsättning konstrueras.