Vi berättar relevanta och intressanta stories och skapar dialog i alla kanaler.

En stark relation till kunden är nyckeln i de flesta framgångssagor. Vägen dit är sällan kantad av tur utan snarare av att relationen är gynnsam för båda parter. Det handlar om att visa ett genuint intresse för sin kund. Appelberg hjälper dig att boosta din kundrelation genom innehåll som engagerar och entusiasmerar.

Vi hjälper dig planera, producera och distribuera kreativt och engagerande innehåll som driver din försäljning, bygger ditt varumärke och hjälper växa din affär.

Strategi

Produktion

Distribution