Strategi

Vi hjälper dig att planera, producera och distribuera kreativt och engagerande innehåll som driver din försäljning, bygger ditt varumärke och hjälper dig att växa din affär.

En strategisk plan för hur mål ska uppfyllas är nyckeln till framgång. Vi hjälper dig att sätta upp en kommunikationsplan, contentstrategi och distributionsplan. Dessa följs upp för att säkerställa att varje kommunikationsinsats får rätt effekt och uppdateras när så inte är fallet.

Sprint – ett effektivare strategiverktyg

Lägg nästa års kommunikationsstrategi på en dag, utan att fastna i onödiga diskussioner. Eller ta fram hela din webbplats struktur och innehåll på bara några dagar tillsammans med arbetsgruppen.

Sprint är ett workshop-format som är effektivt som utgår från dagens utmaningar och fångar upp potentiella lösningar och ger beslutsunderlag. Det är ett särskilt uppskattat strategiverktyg för affärsutveckling, marknadsföring- och kommunikationsprojekt.

En Sprint med Appelberg kan hjälpa dig att snabbt och effektivt ta fram långsiktiga lösningar på dagens utmaningar.

Scania: Italiensk marmor kräver rätt lastbil

November 24, 2021

Båge & Söner: hemsida med webbutik

September 27, 2021

Graphic design case Caybon

Caybon: varumärkesidentitet för ny mediagrupp

September 10, 2021

Vill du veta mer?

Tom Barette

Tom Barette

Head of Design