Appelberg

AI-experten: “Tydliga varumärken allt viktigare när kommunikation skapas med AI”

By September 21, 2023 No Comments

Patrik Couch, affärsutvecklare inom AI, anser att människor behövs för att hålla koll på AI-genererat innehåll. Foto: Tankesmedjan Futurion

Generativ AI, verktygen som kan användas för att skapa text, bild eller musik, blir allt bättre. Men är det ett hot för den som jobbar med innehåll och contentproduktion? Vi ställde frågan till Patric Couch, affärsutvecklare på konsultbolaget Silo AI, som svarar med ett rungande NJA.

Hur påverkar AI oss som jobbar med innehåll?
– Contentbranschen är enormt påverkad. Vi människor har ju skapat en sorts primärt digital värld, även om exempelvis tidningar och affischer fortfarande finns. Digitalt genererat innehåll kommer ta allt större plats.

Kan du ge ett exempel?
– H&M Home skapade sommaren 2023, tillsammans med AI-byrån Maison Meta, AI-genererade miljöbilder med företagets ljus, kuddar och glas.

– Vill man kan man idag helt undvika den fysiska miljön för att skapa innehåll. Tänk dig en modefotografering på plats på stranden i Miami med modeller, fotograf, någon som riggar ljus, någon som fixar skönt kaffe och så vidare. Hela den apparaten kan komma att slås ut.

Och hur blir det med text?
– De språkmodeller vi har idag inom AI är språkfärdighetsmässigt väldigt kompetenta, de är bra på att uttrycka sig. Men de har inget inneboende omdöme. Och inte heller har de någon egentlig sakkunskap. Detta innebär att det är ditt omdöme som garanterar att den AI-genererade texten är korrekt. Du kommer fortfarande vara din egen ansvarige utgivare.

Vad är den största utmaningen för contentbranschen?
– Att det är så lätt och billigt att generera innehåll, det ökar lavinartat. Men det kommer också att tvinga fram högre krav när det gäller kvalitet för att nå ut. Det kommer att krävas mer av contentspecialisterna.

På vilket sätt förändras arbetet med innehållet?
– Vissa sysslor gör man mer, andra mindre, av. Man kanske får jobba med att putsa, rätta till och fixa genererade utkast. Interaktionen med de generativa AI-verktygen blir allt viktigare. Dessa blir allt bättre ju mer du föder dem. Promptandet, att ge AI-n direktiv, är viktigt. Det kommer att vara en integrerad del av arbetsvardagen när man jobbar med content. Yrkesrollerna kommer också att förändras, en journalist får mer rollen av en supervisor.

Ska vi låta maskinerna göra allt innehåll?
– Nej. Tvärtom. Den udda tanken, det genuint kreativa, det nya, det oväntade, det som håller till utanför boxen är väldigt svårt att generera rent teknologiskt. Och även om människor ständigt gärna börja ägna sig åt repetitiva beteenden, tankesätt och vanor så är vi som mest mänskliga när vi är som mest oss själva i all vår unika härlighet!

Hur påverkas äktheten?
– Du kommer inte att kunna lita på något. Det kommer bli ännu svårare att avgöra vad som är sant eller falskt. Men vi ska inte ge upp utan bara förhålla oss lite annorlunda. Vi kommer att behöva skapa icke-teknologiska angreppssätt för att säkra trovärdighet och tillit; som till exempel tydliga varumärken. Så att innehåll som går emot varumärkets/avsändarens förväntade ton gör det tydligt att något inte stämmer.

Kan AI-verktygen på riktigt skriva som en viss författare eller skapa bilder som en viss konstnär?
– Det är lätt för generativ AI att lära sig en viss stil. Ju mer distinkt en stil är desto lättare att efterlikna. Det kräver inte mycket att skapa bilder som liknar dem som skapats av till exempel konstnärer som Andy Warhol. Så frågan om man äger sin stil är idag vidöppen. Den testas i flera pågående domstolsärenden. Jag tror att det blir omöjligt att behålla nuvarande upphovsrättslagstiftning.

Så vad händer med upphovsrätten?
– Alla som skapar innehåll nu är som försöksdjur i det avseendet. Via fildelningsplattformen Napster som lanserades 1999 kunde användarna ladda ner och komma åt musik utan att betala. Tre år senare stängdes plattformen ner på grund av upphovsrättsintrång.

– Idag har vi tjänster som Spotify där du betalar en månatlig avgift för allt innehåll som finns tillgängligt på plattformen. Och detta uppfattas som helt normalt. Så var det inte när Metallica bråkade med Napster. Nu har generativ AI skapat ett slags Napstermoment igen och vi kommer att behöva vända och vrida på rådande lagstiftning, upphovsrätt och normer och skapa ett nytt normalläge.

Silo AI

Verksamhet:
Grundat 2017 i Finland inom AI och är idag ett Europas största privata AI-lab. På bolaget finns över 300 medarbetare med AI-kunskaper, över hälften med doktorsexamen.

Erbjudande:
AI-drivna lösningar och produkter för till exempel självkörande fordon, industrin 4.0 och smarta städer.

Just nu:
Håller på att utveckla världens största öppna språkmodell i ett konsortium med dotterbolaget SiloGen och Åbo universitet med syfte att stärka Europas roll i den globala AI konkurrensen.

Vill du ha hjälp med din content marketing?

Kontakta vår CEO Elin Sahlstrom på elin.sahlströ[email protected] |
+46 (0)73 800 29 84

Hör av dig så berättar jag mer!