AppelbergLäsvärtSprint

Kickstarta förändring med en sprintworkshop

By August 20, 2023 No Comments

Boka en sprint workshop hos Appelberg

Vad är sprintmetoden? Jo, sprint är en effektiv workshop som snabbt fångar upp ditt företags utmaningar, hittar lösningar och ger beslutsunderlag. Det är ett värdefullt strategiverktyg perfekt för kommunikationsprojekt, affärsutveckling eller marknadsföring.

När uppdaterade ni ert företags kommunikationsstrategi eller produkterbjudande senast? Vår omvärld förändras ständigt och som företag måste vi därför anpassa oss för att hitta lösningar på nya utmaningar. En sprint är ett perfekt strategiverktyg för just detta och är samtidigt en kreativ boost för ditt team!

Varför är sprintmetoden en effektiv workshop?

En sprint börjar med att du har identifierat en utmaning i ditt företag. Det kan handla om allt ifrån en webbplats, en kommunikationsstrategi eller en produkt. Oavsett hur ditt företags situation ser ut, handlar en sprint-workshop om att gå till botten med problemet, utan att fastna i onödiga diskussioner – och få fram kraftfullt underlag på kort tid.

Det är en process som tar de bästa bitarna från affärsstrategi, innovation och beteendevetenskap. Med en rad övningar leder vi tillsammans framåt till det mål du har satt upp för workshopen. En sprint kan enkelt därför anpassas beroende på hur behovet för just ditt företag ser ut.

Vanligtvis genomförs den under en halv till fyra dagar, vilket ger möjlighet att ta ett projekt tas från inledande strategi till prototyp och avslutningsvis testning. Det går även bra att göra en kortare sprint för att till exempel generera idéer eller prioritera innehållet på en ny webbplats.

Huvudrollerna i ett sprintteam består av:

Beslutsfattaren: Det här är den viktigaste rollen, eftersom det är den personen som ytterst har ansvaret och som kan hjälpa till att definiera målet och slutresultatet.

Möjliggöraren (facilitatorn): Den här rollen är tidskontrollanten som håller i trådarna för teamet under Sprinten och som ser till att alla får utrymme att bidra med sina delar. Möjliggöraren ska vara opartisk när det kommer till beslutspunkter.

Säljaren: Detta är experten som kan kunden utan och innan, och som vet vad kärnbudskapen är för målgruppen.

Kreatören: Den personen har till uppgift att hitta konceptet under Sprinten. Det behöver inte nödvändigtvis vara en designer men det är bra om personen har ett tränat öga för det visuella.

Digital sprint-workshop funkar lika bra

Om det är svårt att samla dina medarbetare på kontoret går det lika bra att genomföra en sprint-workshop digitalt. Och det kan faktiskt finnas flera fördelar med att ha en sprint online.

När du genomför en sprint online kan det vara lättare att snabbt komma på och dela med sig av idéer. Den något mer anonyma miljön tenderar därav att passa många, vilket gör att fokus hamnar på det kreativa arbetet, i stället för att som medarbetare oroa sig över hur man framstår.

Oavsett om ni väljer att använda sprintmetoden på distans, på plats hos oss på Appelberg eller på ert kontor, kommer ni efter avklarad sprint att ha en tydlig riktning att jobba vidare med. Tillsammans med ert team, och med stöttning från Appelbergs certifierade facilitator, når vi konkreta resultat och har samtidigt riktigt kul längs vägen!

Vill du veta mer om hur en sprint kan hjälpa ditt bolag? Kontakta Gabriella här:

Gabriella Dahlstedt[email protected]
+46 (0)76 527 54 49