Kund

Husqvarna

Uppgift

Appelbergs fick i uppgift av Husqvarna att uppmärksamma deras svenska återförsäljare till en relevant publik på de lokala områdena, med målet att öka antalet besökare i de fysiska butikerna.

Tjänster
  • Distribution på Meta
  • Klippning av videomaterial
  • Textproduktion
  • Stillbildsannonser

Uppdraget

Med fokus på de lokala återförsäljarna var Husqvarnas målsättning att bidra till ökad synlighet och fler antal besökare i de fysiska butikerna. Appelberg fick i uppdrag att ta fram ett kampanjförslag som skulle fungera för alla Husqvarnas återförsäljare i Sverige, oavsett ort och storlek.

Lösning

Lösningen blev en kampanj i Metas kanaler som 29 stycken återförsäljare valde att delta i. Målsättningen med kampanjen var att stärka återförsäljarens varumärke i det lokala området med fokus att få in fler besökare till de lokala butikerna.

För att få en så stor lokal anknytning som möjligt fick återförsäljarnas egna Facebooksidor vara avsändare i annonsen. Vi lokalanpassade annonserna i både text-, bild- och videomaterialet.

Då fokus var att driva trafik till återförsäljarnas fysiska butiker, snarare än till en webbplats, valde vi att arbeta med en CTA-knapp som tydliggjorde var den fysiska butiken låg genom att använda vägbeskrivning.

Resultat

Kampanjen resulterade i ett högt engagemang och stor spridning av annonserna hos de lokala invånarna för respektive ort.

Både Husqvarna och de lokala återförsäljarna var mycket nöjda med kampanjens resultat som var ett pilotprojekt, men som har resulterat i fler kommande projekt i samma tema som vi arbetar vidare med nu under hösten.

Som ett resultat av vårens lyckade kampanj tillsammans med Appelberg och våra Husqvarna-återförsäljare, har vi just nu en pågående höstkampanj. Det är ett nära samarbete som är värdefullt i den mening att skapa marknadsföring på den lokala marknaden. Vi ser fram emot fler spännande samarbeten framöver.

Julia Österholm
Husqvarna Sverige Marketing Communications Manager

Vill du veta mer?