5 tips: Så lyckas du med er hållbarhets­kommunikation

5 min läsning 22 februari 2024

”Vi måste berätta om vårt håll­barhets­arbete!” är en vanlig uppmaning från ledningen som vill att företaget ska få den cred man förtjänar. ”Men vi kan inte säga för mycket innan vi är i mål!” kan hållbarhets­ansvariga då lägga till. Vad är egentligen rätt och vad kan kommuniceras utan att anklagas för green­washing eller riskera att greenhusha?

Vi har alla sett exempel på green­washing – när företag målar upp sitt hållbarhets­arbete som bättre än vad det egentligen är. Det kan handla om att kalla något ”klimatsmart”, ”grönt” eller jämföra äpplen med päron (bildligt förstås). Vilse­ledande information med andra ord – olagligt enligt marknads­förings­lagen, men ändå vanligt förekommande.

Greenhushing å andra sidan är inte lika lätt att identifiera och beskriver när ett företag väljer att inte berätta om sitt håll­barhets­arbete. Det kan bero på rädsla för att det ska uppfattas som green­washing, företaget vill inte säga något innan man nått alla mål eller så prio­riterar man att kommunicera produkt­fördelar och annat som man tror är mer kopplat till försäljning eller resultat.

Vad är egentligen rätt och vad kan kommuniceras utan att anklagas för greenwashing eller riskera att greenhusha?

Hållbarhet viktigt för försäljning
58 procent av konsumenterna anser att det är ganska eller mycket viktigt att företaget de köper en vara eller tjänst från arbetar aktivt med hållbarhet*. En siffra som visserligen gått ner de senaste åren på grund av inflation och prisläge, men ändå en så pass hög andel att det inte kan ignoreras. Även andra målgrupper som anställda, samarbetspartners och investerare lägger stor vikt vid frågan. Det finns alltså en stor uppsida för företag att kommunicera om sitt hållbarhetsarbete, men balansgången är inte alltid helt lätt. Därför har vi tagit fram några tips att tänka på gällande hållbarhetskommunikation:

1. Kommunicera både mål och planen för att nå dem
Hållbarhetskommunikation behöver inte endast bestå av den uppnådda effekten och resultatet. Berätta gärna om de mål som satts upp, men kom ihåg att mål utan plan är bara en önskan. Det är det minst lika viktigt att berätta om hur ni ska nå målen.

2. Fokusera på det som är mest relevant
Har ditt företag gjort en väsentlighetsanalys? Bra, där har du en fin grund att hitta vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för verksamheten. Om klimatpåverkan är mest relevant för er är det rimligt att även kommunikationen tar upp den delen av hållbarhetsarbetet. Med det sagt kan även mindre väsentliga delar lyftas så länge de inte framstår som den mest prioriterade frågan.

3. Transparens ger förtroende
Omställningen till ett mer hållbart samhälle är kantat av svårigheter och en transparent hållbarhetskommunikation lyfter även vilka utmaningarna ni står inför. Finns det risk för att ni inte kommer nå era mål? Berätta varför, vilka hinder som stått i vägen och vad ni kommer göra framåt för att förändra förutsättningarna.

4. Håll koll på lagen
Vad får man kommunicera utan att anklagas för greenwashing? Tack och lov finns det lagar och regler för hållbarhetskommunikation, se till att hålla dig uppdaterad på den svenska marknadsföringslagen och ICC:s, internationella handelskammarens, EU-övergripande regler för reklam och marknadskommunikation.

5. Storytelling är ett fantastiskt sätt att måla en tydligare bild
Visa er passion, drivkraft och engagemang i ämnet genom storytelling. Berätta om hur hållbarhet är en del av företagskulturen, låt medarbetare berätta om deras engagemang i ämnet eller visa upp effekten av ert arbete genom case – ett starkt komplement till de ack så nödvändiga siffror och målsättningar som annars lätt får dra hela hållbarhetskommunikationslasten.

Vill du veta mer?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marie Antonsson
Projektledare
+46 (0)73 68 45 304
[email protected]