Content marketing

Smart B2B-marknadsföring: Låt medarbetarna bli influencers

By August 29, 2023 No Comments

Vem lyssnar du mest på, ett stort företag eller en någon du känner? Troligen på den person du har en relation till. Låt därför medarbetarna bli influencers och bidra till företagets B2B-marknadsföring genom sina egna Linkedinkonton.

Linkedin är en viktig kanal för B2B-företag för att sprida information, öka varumärkeskännedomen och stärka arbetsgivarvarumärket. Men det är framför allt ett nätverk för människor. Och inlägg från privatpersoner engagerar mer och har bättre räckvidd än inlägg från företag – även inom B2B.

Medarbetarna allt viktigare för varumärket
Begreppet Employer Based Brand Equity (EBBE) syftar just på medarbetarnas betydelse för att skapa bilden av och en positiv uppfattning om varumärket hos kunderna. Det gäller såväl inom B2B som B2C.

Så skapas relationer
Forskarna Sophia Egberg och Christian Rudeloff vid Macromedia-universitetet i Hamburg har forskat i medarbetarnas roll i mediaföretag. Journalisterna hade en avgörande betydelse i arbetsgivarens strategiska kommunikation. De kom fram till att läsarna utvecklade en relation till journalisterna, och att interaktionen mellan läsare och journalister i sin tur bidrog till att förstärka tidningens varumärke.

Stolt storytelling är effektiv
Stolta medarbetare och ledare, som från hjärtat delar sin kunskap och expertis samt bjuder på spännande berättelser om sitt jobb på Linkedin, bidrar i förlängningen både till företagets marknadsföring och employer branding.

Gynnar även karriären
För den enskilde medarbetaren är aktiviteten på Linkedin en chans att dela kunskap och bli en tankeledare. Men också att få nya kontakter och bredda nätverket inom sitt yrkesområde. På så sätt byggs också det personliga varumärket och karriärmöjligheterna boostas.

Win-win för båda parter
Att låta medarbetarna fungera som influencers är med andra ord win win – för både arbetsgivaren och medarbetaren.

Så blir medarbetarna influencers – steg för steg

 1. Börja med workshop
  Sätt igång satsningen på influencers med en workshop, bland annat för att hitta rätt medarbetare, sätta upp mål, målgrupp, arbetssätt och riktlinjer.
 2. Bjud in relevanta intressenter
  Bjud in relevanta intressenter till workshopen, till exempel medarbetare från HR, marknadsavdelningen eller olika affärsområden.
 3. Hitta rätt influencer bland medarbetarna
  Finns det medarbetare som redan är aktiva på Linkedin? Engagera dem. Men för att få en blandning av yrkesroller, kön, ålder och bakgrund kan det behövas fler. Leta upp dom.
 4. Ta hjälp utifrån
  Vill medarbetarna inte skriva själv eller osäker när det gäller skrivande? Ta hjälp, hen kan låta sig intervjuas eller texten redigeras av en god skribent.
 5. Sätt upp mål
  Sätt upp mål med KPI-er, till exempel delningar, interaktioner och antal följare, och definiera även målgruppen.
 6. Sätt upp riktlinjer för innehåll och form
  Vad ska posterna handla om? Hur långa ska de vara? Och hur ska tonalitet och bildspråk vara? Ska det även vara rörligt innehåll?
 7. Sätt upp regler
  Till exempel: Vad pratar vi om i inläggen och vad pratar vi inte om.
 8. Gör en contentplan
  Gör en långsiktig innehållsplanering för olika teman med konkreta publiceringsdatum.
 9. Fördela jobbet
  Fördela jobbet mellan medarbetarna – att bli företagets Linkedinfluencer får inte bli en belastning eller stjäla tid från det ordinarie jobbet.
 10. Ha regelbundna möten
  Ha regelbundna redaktionsmöten för att tillsammans spåna idéer, utvärdera hur innehållet presterat och inspirera varandra.
 11. Analysera inläggen
  Analysera inläggen och håll koll på de uppsatta KPI-erna som räckvidd, interaktioner och potentiella leads.
 12. Optimera löpande
  Vad beredd på ett ständigt förbättringsarbete.

Tänk även på det här!

 • Ta inte över.
  Å ena sidan: Medarbetarens genuina röst måste få höras.
 • Håll koll på inläggen
  Å andra sidan: Det är viktigt att inläggen skrivs med gott omdöme.
 • Interagera med följarna
  Glöm inte bort att det är sociala medier vi pratar om. Influencern ska vara aktiv och svara på kommentarer och andra reaktioner.
 • Interagera snabbt
  Bestäm i förväg inom hur lång tid svar på kommentarer ska göras.
 • Ha krisberedskap
  Finns det ämnen och händelser som riskerar att skapa negativa reaktioner? Förbered med en plan för kriskommunikation. Vid behov kan medarbetaren behöva stöd. Bestäm hur kritik ska bemötas och vad som ska skrivas.
Gabriella DahlstedtVill du veta mer?

Vill även du och ditt företag satsa på att använda medarbetarna som influencers? Vi på Appelberg hjälper dig gärna.

Gabriella Dahlstedt, COO på [email protected]

+46 (0)76 527 54 49