Smart B2B-marknadsföring: Låt medarbetarna bli influencers

5 min läsning 29 augusti 2023

Vem lyssnar du mest på, ett stort företag eller en någon du känner? Troligen på den person du har en relation till. Låt därför medarbetarna bli influencers och bidra till företagets B2B-marknadsföring genom sina egna Linkedinkonton.

Linkedin är en viktig kanal för B2B-företag för att sprida information, öka varumärkeskännedomen och stärka arbetsgivarvarumärket. Men det är framför allt ett nätverk för människor. Och inlägg från privatpersoner engagerar mer och har bättre räckvidd än inlägg från företag – även inom B2B.

Medarbetarna allt viktigare för varumärket
Begreppet Employer Based Brand Equity (EBBE) syftar just på medarbetarnas betydelse för att skapa bilden av och en positiv uppfattning om varumärket hos kunderna. Det gäller såväl inom B2B som B2C.

Så skapas relationer
Forskarna Sophia Egberg och Christian Rudeloff vid Macromedia-universitetet i Hamburg har forskat i medarbetarnas roll i mediaföretag. Journalisterna hade en avgörande betydelse i arbetsgivarens strategiska kommunikation. De kom fram till att läsarna utvecklade en relation till journalisterna, och att interaktionen mellan läsare och journalister i sin tur bidrog till att förstärka tidningens varumärke.

Stolt storytelling är effektiv
Stolta medarbetare och ledare, som från hjärtat delar sin kunskap och expertis samt bjuder på spännande berättelser om sitt jobb på Linkedin, bidrar i förlängningen både till företagets marknadsföring och employer branding.

Gynnar även karriären
För den enskilde medarbetaren är aktiviteten på Linkedin en chans att dela kunskap och bli en tankeledare. Men också att få nya kontakter och bredda nätverket inom sitt yrkesområde. På så sätt byggs också det personliga varumärket och karriärmöjligheterna boostas.

Win-win för båda parter
Att låta medarbetarna fungera som influencers är med andra ord win win – för både arbetsgivaren och medarbetaren.

 

Läs mer om hur ni gör för att hjälpa era medarbetare att bli era influencers.

Vill du veta mer?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gabriella Dahlstedt
COO
+46 (0)765 27 54 49
[email protected]