Kund

Prevent

Uppgift

Hur kan du prata om arbetsmiljö utan att specificera arbetsplats eller personer? Det var utmaningen när Appelberg och Prevent skulle hitta sätt att informera om olika arbetsmiljöfrågor där målgrupperna representerade en rad olika branscher. Resultatet? Animerade filmer med både bredd och spets.

Tjänster
  • Idé/manusarbete och förarbete
  • Inspelning och foto
  • Regi
  • Redigering
Stillbild från pedagogisk animerad film om Prevent.

Uppdraget

Prevent arbetar med att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö. Tillsammans med Appelberg har Prevent kommunicerat kring allt från inkluderande arbetsplatser, genom spelet Includo, till filmer om farliga arbetsmiljörisker med buller och vibrationer,  riskerna med handintensivt arbete samt om sexuella trakasserier.

De två senare har varit en kul utmaning då de har handlat om två vitt skilda ämnen men med samma utmaning – att kommunicera ett arbetsmiljöproblem till en mängd olika branscher som alla står för olika utmaningar kopplat till aktuellt ämne. Tillsammans med Prevent landade vi i att animation var bäst i båda dessa fall. Detta för att lätt kunna skapa pedagogisk ikonografi, för neutrala men varma karaktärer och för att kunna ha total kontroll över det vi ville säga.

Lösning

Lösningen i de båda fallen skiljde sig åt, även om grunden i båda var animerad film. För att lyfta medvetenheten om sexuella trakasserier skapades korta filmer som skulle passa att dela på sociala medier. De svarade på tre olika frågor som hade identifierats under en förstudie som Prevent och Appelberg genomförde. Det visade sig att kopplade till projektet var relativt stora och frågorna som lyftes i filmerna  blev därför “Vad är sexuella trakasserier”, “Hur förebygger du sexuella trakasserier” och “Vad gör du när sexuella trakasserier sker”. Animationernas manér kännetecknas av sympatiska men neutrala karaktärer för att passa flera olika branscher, då filmerna ska kunna användas brett och inte bara av Prevent.

Två filmer gjordes med syfte att informera om olika aspekter av handintensivt arbete. En kort film som gick igenom definitionen av handintensivt arbete där fokus låg på handens rörelser snarare än specifika branschmomentet. Den längre filmen gick steg för steg igenom vad man kan göra ute på arbetsplatserna för att motverka riskerna med handintensivt arbete.

”Hela arbetsprocessen med Appelberg var väldigt smidig. De var hela tiden väldigt engagerade, inlyssnande och duktiga på att omvandla innehållet vi ville få fram till pedagogiska filmer.”

Lena Skärhult
Prevent

Resultat

Resultatet av projekten kan ses ur flera perspektiv. Prevents projektgrupp, bestående av Prevent och branschrepresentanter, är väldigt nöjda med informationen och utförandet. Filmerna har även fått hög spridning och viktigast av allt – de har bidragit till en säkrare, bättre och trivsammare arbetsmiljö.

Lena Skärhult på Prevent: ”Hela arbetsprocessen med Appelberg var väldigt smidig. De var hela tiden väldigt engagerade, inlyssnande och duktiga på att omvandla innehållet vi ville få fram till pedagogiska filmer.”

Vill du veta mer?