Kund
Prevent
Tjänster
  • Idé/manusarbete och förarbete
  • Inspelning och foto
  • Regi
  • Redigering
Uppdraget

Hur kan du prata om arbetsmiljö utan att specificera arbetsplats eller personer? Det var utmaningen när Appelberg och Prevent skulle hitta sätt att informera om olika arbetsmiljöfrågor där målgrupperna representerade en rad olika branscher. Resultatet? Animerade filmer med både bredd och spets.

Målgrupp & syfte

Målet för båda filmerna var att förklara hur man kan agera/arbeta för en säkrare arbetsmiljö. Primära målgrupper var chefer och skyddsombud. Materialet kring sexuella trakasserier skulle fånga uppmärksamhet på sociala medier, medan materialet kring handintensivt skulle vara informativt och primärt ligga på Prevents webbplats.

Uppgiften

Prevent arbetar med att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö. Tillsammans med Appelberg har Prevent under åren kommunicerat kring allt från inkluderande arbetsplatser genom spelet Includo, farliga arbetsmiljörisker med buller och vibrationer, men även sexuella trakasserier och riskerna med handintensivt arbete. De två senare har varit en kul utmaning då de har handlat om två vitt skilda ämnen men med samma utmaning – att kommunicera ett arbetsmiljöproblem till en mängd olika branscher som alla står för olika utmaningar kopplat till aktuellt ämne. Tillsammans med Prevent landade vi i att animation var bäst i båda dessa fall. Detta för att lätt kunna skapa pedagogisk ikonografi, för neutrala men varma karaktärer och för att kunna ha total kontroll över det vi vill säga.

Lösning

Lösningen i de båda fallen skiljde sig åt, även om grunden i båda var animerad film. För att lyfta medvetenheten om sexuella trakasserier skapades korta filmer som skulle passa att dela på sociala medier. De svarade på tre olika frågor som hade identifierats under en förstudie som Prevent och Appelberg genomförde. Det visade sig att kunskapsluckorna kopplade till projektet var ganska grundläggande och frågorna som lyftes i filmerna var “Vad är sexuella trakasserier”, “Hur förebygger du sexuella trakasserier” och “Vad gör du när sexuella trakasserier sker”. Manéret på animationerna skapades för att få sympatiska men neutrala karaktärer och för att passa flera olika branscher då filmerna skulle kunna användas brett och inte bara av Prevent.

För handintensivt arbete skapades två filmer med syfte att informera om olika aspekter av handintensivt arbete. En kort film som gick igenom definitionen av handintensivt arbete där fokus låg på handens rörelser snarare än specifika branschmomentet. Den längre filmen gick steg för steg igenom vad du kan göra på din arbetsplats för att motverka riskerna med handintensivt arbete.

Kompetenser i projektet

Inom uppdraget samarbetade sakkunniga från Prevents projektgrupp tillsammans med representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan med ursprung i olika branscher. Tillsammans med en projektledare från Prevent, en exekutiv producent från Appelberg samt en illustratör och motion designer så togs filmerna fram genom löpande avstämningar och samarbete. Appelberg kompletterade även filmerna med copy till sociala medier och artiklar.

”Hela arbetsprocessen med Appelberg var väldigt smidig. De var hela tiden väldigt engagerade, inlyssnande och duktiga på att omvandla innehållet vi ville få fram till pedagogiska filmer.”

Resultat

Resultatet av projekten kan ses ur flera perspektiv. Prevents projektgrupp, bestående av Prevent och branschrepresentanter, är väldigt nöjda med informationen och utförandet. Filmerna har även fått hög spridning och viktigast av allt – de har bidragit till en säkrare, bättre och trivsammare arbetsmiljö.

Lena Skärhult på Prevent: ”Hela arbetsprocessen med Appelberg var väldigt smidig. De var hela tiden väldigt engagerade, inlyssnande och duktiga på att omvandla innehållet vi ville få fram till pedagogiska filmer.”

Vill du veta mer?