Kund

Saab

Uppdrag

Vad händer när två generationer Gripenpiloter möts för att utbyta erfarenheter och berättelser? För att locka intresse för Saabs då stundande 30-årsjubileum och visa Gripens fantastiska resa tog Appelberg fram en film som binder samman nutid och dåtid med den stolthet som hela organisationen känner.

Tjänster
  • Idé/manusarbete och förarbete
  • Inspelning och foto
  • Regi
  • Redigering

Uppdraget

Appelbergs uppdrag var att ta fram ett unikt kommunikationskoncept som skulle uppmärksamma 30-årsjubileet av stridsplanet Gripen. Konceptet skulle väcka glädje och stolthet hos Saabs 17 000 anställda världen över såväl som hos en extern publik. Men att visa och förmedla Gripens otroliga resa till en hel organisation, samtidigt som man ville attrahera folk utanför företaget, var en utmaning.

Lösning

Med hjälp av ett strategisk koncept som talar till en bred målgrupp skapades Piloterna – en film mellan den första och den senaste testpiloten och deras erfarenheter. Med hjälp av endast en film lyckades vi förmedla en känsla av samarbete, ära och stolthet som piloterna kände när de flög planen för första gången. För att lyckas nå hela organisationen samt en bredare målgrupp publicerades filmen på företagets interna webbkanal samt externa webbplats saab.com, YouTube och LinkedIn.

Resultat

Resultatet blev ett finstämt möte mellan två av Gripens testpiloter, Stig Holmström som flög JAS 39 Gripen år 1988 och Markus Wandt som flög Gripen E 2017. För att dessutom göra det än mer intimt, lät vi piloterna intervjua varandra om sina upplevelser med Gripen. Genom deras personliga reflektioner får tittaren ökad förståelse för vad det innebär att flyga ett stridsplan och det massiva arbete från hela organisationen som ligger bakom planets utveckling innan det ens kommit upp i luften. Intervjun varvas med arkivmaterial och film från flygningarna. Den enkla idén fungerade världen över och blev oerhört uppskattad bland de anställda så väl som allmänheten. Filmen visas fortfarande i Saabs egna showrrom The Edge på huvudkontoret i Stockholm.

Vill du veta mer?

Michel Megherbi Head of film på Appelberg

Michel Megherbi

Head of Creative

+46 (0)76 876 49 81